Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Zadání BP a DP pro AR 2016/2017

 

Nejpozději do 25. 11. 2016 musí každý student, který si vybere téma DP, kontaktovat vedoucího kvalifikační práce, u BP je termín 28. 4. 2017.

 

NÁZEV ZADÁNÍ BP/DP VEDOUCÍ PRÁCE b.t.
Zjištění vztahu k tělesné výchově a sportu u vybraného vzorku žáků na druhém stupni ZŠ (nebo SŠ) DP ZŠ Bago
Návrh struktury tréninkové jednotky ve sportovní gymnastice mládeže a ověření její funkčnosti v praxi BP Bago
Ověření vlivu sportovní gymnastiky na rozvoj obratnostních schopností DP ZŠ Bago
Analýza rozsahu a přiměřenosti výuky sportovní gymnastiky na 1. stupni ZŠ DP 1. stupeň ZŠ Bago
Srovnání současného stavu výuky gymnastiky na vysokých tělovýchovných školách v ČR DP SŠ, ZŠ Bago
Analýza rozsahu a přiměřenosti výuky sportovní gymnastiky na 2. stupni ZŠ DP 2. stupeň ZŠ Bago
Ověření úrovně pohybových dovedností ve sportovní gymnastice na základních školách vybraného okresu (města) DP 2. stupeň ZŠ Bago
Analýza možností a vhodnosti tréninkové zátěže dívek ve sportovní gymnastice v předškolním a mladším školním věku DP 2. stupeň ZŠ Bago
Zjištění úrovně rychlostních a silových schopností u sportujících a nesportujících dětí školního věku DP 2. stupeň ZŠ Bago
Srovnání úrovně pohybových schopností dětí mladšího (staršího) školního věku ve vybraných sportovních odvětvích DP 2. stupeň ZŠ Bago
Komparativní analýza vybraných kondičních předpokladů u týmů rozdílné úrovně ve vybraném sportovním odvětví BP Bahenský
Komparativní analýza vybraných kondičních předpokladů u týmů různých sportovních odvětví BP Bahenský
Komparativní analýza aerobních a anaerobních předpokladů u vybraného týmu či skupiny sportovců v různých obdobích makrocyklu BP Bahenský
Analýza víceleté sportovní přípravy vrcholového atleta BP Bahenský
Analýza sportovních začátků mezinárodně úspěšných českých atletů ve vybrané atletické disciplíně BP Bahenský
Analýza úspěšnosti mládežnických reprezentantů v dospělém věku ve vybrané atletické disciplíně BP Bahenský
Analýza vývoje výkonnosti ve vybrané atletické disciplíně v kategorii dospělých BP Bahenský
Komparativní analýza závodních výkonů a výsledků leboratorních testů jako indikátorů předpokladů u vrcholových či výkonnostních sportovců ve vybraném vytrvalostním sportu BP Bahenský
Analýza vlivu lyžařského kurzu 1. ročníku oborového studia TVS na vybrané kondiční předpoklady BP Bahenský
Srovnávací studie možností pohybových či sportovních aktivit vozíčkářů ve dvou zvolených lokalitách DP ZŠ Kursová
Srovnávací studie možností pohybových či sportovních aktivit vozíčkářů ve dvou zvolených lokalitách DP 1. stupeň ZŠ Kursová
Srovnání úrovně pohybové zdatnosti posluchaček 1. ročníku oboru "Učitelství pro MŠ" a oboru "Učitelství pro 1. stupeň ZŠ" na PF JU v Č. Budějovicích BP Kursová
Srovnání úrovně pohybové zdatnosti posluchaček 1. ročníku oboru "Učitelství pro 1. stupeň ZŠ" na PF JU v Č. Budějovicích (začátek a konec zimního semestru) BP Kursová
Historie sledge hokeje v ČR BP SŠ Kursová
Historie basketbalu vozíčkářů v ČR BP Kursová
Historie orientačního běhu v ČR BP Kursová
Monitoring úrovně pohybové zdatnosti žáků v 9. třídách ve zvolené lokalitě BP Kursová
Analýza vlivu komplexní regenerace na sportovní výkon ve vybraném sportovním odvětví BP Malátová
Analýza pohybového režimu jedinců s oslabením pohybového systému a jejich vztahu k pohybové aktivitě BP Malátová
Zjištění nejčastějších funkčních poruch pohybového systému sportovně talentované mládeže ve vybrané sportovní disciplíně BP Malátová
Vyšetření poruch dechového stereotypu a jejich vlivu na muskuloskeletální systém u studentů PF JU ve věku 19 až 25 let DP ZŠ Malátová
Vyšetření poruch dechového stereotypu a jejich vlivu na muskuloskeletální systém u studentů PF JU ve věku 19 až 25 let DP ZŠ Malátová
Analýza denního režimu, energetického výdeje a návrh energetického krytí (ekvivalentu) u studentů oborů Tv a sportu PF na kurzech cykloturistiky DP NŠ certif. Michalov
Analýza denního režimu, energetického výdeje a návrh energetického krytí (ekvivalentu) u učitelů PF na kurzech cykloturistiky DP NŠ certif. Michalov
Analýza pohybových aktivit žáků mladšího školního věku na 1. stupni (vybrané ZŠ) v režimu základní školy ve vybraném regionu jižních Čech DP NŠ Michalov
Analýza současného stavu výuky úpolových disciplín a zájmu žáků i učitelů o úpoly v rámci výuky tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ v jižních Čechách (vybraném regionu) DP NŠ Michalov
Návrh a ověření programu psychorelaxačních cvičení a sestav východních zdravotních systémů formou multimediálního zpracování BP Michalov
Návrh a ověření programu blokové výuky sebeobrany ve vyučovací jednotce TV na střední škole DP SŠ Michalov
Zjištění současného stavu výuky úpolových disciplín a zájmu žáků i učitelů o úpoly v rámci výuky tělesné výchovy na středních školách v jižních Čechách (případně vybraném regionu ČR) DP SŠ Michalov
Návrh a ověření programu pohybové sestavy složené z psychorelaxačních cvičení východních zdravotních cvičení využitelných na 1. stupni ZŠ DP NŠ Michalov
Návrh a ověření programu pohybové sestavy psychorelaxačních cvičení z východních zdravotních cvičení využitelných na 2. stupni ZŠ DP ZŠ Michalov
Analýza fyzického zatížení učitele 1. stupně ZŠ ve vyučovací jednotce TV a v rámci denního režimu školy. DP ZŠ Michalov
Analýza fyzického zatížení učitele 2. stupně ZŠ ve vyučovací jednotce TV a v rámci denního režimu školy. DP ZŠ Michalov
Návrh a ověření výukového programu "aikidó - cvičení s využitím zbraní" pro výuku TV na SŠ. DP SŠ Michalov
Návrh a ověření výukové programu sebeobrany použitelný v rámci povinné i mimotřídní formy TV na 2. st. ZŠ, DP ZŠ Michalov
Návrh a ověření výukového programu sebeobrany se zaměřením na využití úderů, kopů a podmetů. BP Michalov
Návrh a ověření tréninkového programu "Agility"z pohybových dovedností vybraných úpolových aktivit, zaměřený na rozvoj a zvýšení úrovně pohybových schopností. DP SŠ Michalov
Analýza pohybových aktivit v kontextu s energetickými nároky a výživovými zvyklostmi u posluchačů oboru "Učitelství pro 1. stupeň ZŠ" na PF JU v Č. Budějovicích. DP NŠ Michalov
Výskyt zranění v kolenním kloubu ve vybrané sportovní hře/ v individuálním sportu z kineziologického pohledu DP Psalman
Výskyt zranění v ramenním kloubu ve vybrané sportovní hře/ v individuálním sportu z kineziologického pohledu DP Psalman
Výskyt zranění v loketním kloubu ve vybrané sportovní hře/ v individuálním sportu z kineziologického pohledu DP Psalman
Výskyt zranění zápěstí ve vybrané sportovní hře/ v individuálním sportu z kineziologického pohledu DP Psalman
Kineziologická analýza fotbalového kopu DP Psalman
Kineziologická analýza volejbalového úderu DP Psalman
Biomechanická analýza vybraného úderu v tenise BP Psalman
Biomechanická analýza rekreační chůze BP Psalman
Biomechanická analýza vybraného volejbalového úderu BP Psalman
Ověření a explanace použití nejmodernějších materiálů a technologií v běžeckém lyžování z pohledu mechaniky BP Psalman
Ověření a explanace použití nejmodernějších materiálů a technologií ve sjezdovém lyžování z pohledu mechaniky BP Psalman
Stres a jeho zvládání ve vybraném sportu BP Psalman
Motivace a její vliv na sportovní výkon ve vybraném sportu BP Psalman
Rituály využívané v kolektivních resp. Individuálních sportech a jejich význam BP Psalman
Osobnost význačného pražského sportovce německého původu Emericha Ratha DP BP Štumbauer
Osobnost význačného československého tělovýchovného funkcionáře Emanuela Bosáka DP BP Štumbauer
Historie učitelských ústavů v Českých Budějovicích se zaměřením na tělovýchovnou část jejich činnosti BP Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu ve Zlivi BP Štumbauer
Osobnost význačné československé vodní slalomářky a kajakářky Ludmily Polesné DP BP Štumbauer
Historie německého lyžování v Českých zemích BP Štumbauer
Osobnost význačného československého atleta a trenéra atletiky v Č. Budějovicích Karla Nedobitého DP Štumbauer
Historickosrovnávací analýza tělovýchovné části vzdělání učitelů 1. stupně ZŠ DP NŠ Štumbauer
Historie německého "Vzdělávacího kursu pro učitelství tělocviku na středních školách" v Praze (1878 - 1945) DP SŠ Štumbauer
Historie německého "Vzdělávacího kursu pro učitelství tělocviku na středních školách" v Praze (1878 - 1945) DP ZŠ Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu ve vybraném městě jižních Čech, jihozápadních Čech a přilehlých částí Středočeského kraje a Kraje Vysočina BP Štumbauer
Historie německého sportu v ČSR v letech 1918 až 1938 DP SŠ Štumbauer
Osobnost československého boxera Bohumila Němečka BP Tlustý
Historie ragby v Československu a České republice BP Tlustý
Historie tělesné výchovy a sportu v Táboře do roku 1945 do současnosti DP ZŠ Tlustý
Historie fotbalu na Táborsku BP Tlustý
Historie volejbalu v českých zemích od roku 1945 do současnosti DP SŠ Tlustý
Analýza věkové struktury lyžařů v jednotlivých disciplínách v rámci OH, MS a Světových pohárů od roku 1970 DP ZŠ Vobr
Vytvoření a ověření zásobníku her ve vodním prostředí pro děti předškolního a mladšího školního věku DP NŠ Vobr
Monitoring srdeční frekvence v rámci tréninkového a zápasového zatížení u vybraného florbalového družstva BP Vobr
Monitoring srdeční frekvence v rámci tréninkového a zápasového zatížení u vybraného hokejového družstva BP Vobr
Vypracování metodiky a norem pro stanovení základních somatických parametrů u hráčů ledního hokeje v dorosteneckých a juniorských kategoriích BP Vobr
Návrh a ověření krasobruslařské kondiční přípravy v žákovských kategorií BK Č. Budějovicích BP Vobr

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2017 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman