Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Státní závěrečné zkoušky

 

SZZ - okruhy státních zkoušek

bakalářský studijní program - Tělesná výchova a sport

navazující magisterský studijní program - Tělesná výchova a sport

 

Státní závěrečné zkoušky 2. termín srpen 2017

Na KTVS se budou konat srpnové SZZ pouze pro dvouooborové studijní obory a to jak bakalářského, tak navazujícího studia. K srpnovému termínu se mohou také přihlásit studenti jednooborového studia, ale pouze ti, kteří mají podanou přihlášku do navazujícího studia na PF JU.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2017 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman