Symbol PF Odborová organizace - ZO VOS na PF JU

VYSOKOŠKOLSKÝ ODBOROVÝ SVAZ
Základní odborová organizace 1841
Pedagogická fakulta JU
České Budějovice
IČO: 72542896

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, tel. 387773222, e-mail: peclova@pf.jcu.cz

Výbor ZO VOS

Předsedkyně ZO: Jitka Pečlová
Místopředsedkyně: doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D.
Pokladník: Jitka Pečlová
Členové výboru: PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
Pavel Čejka
   
Stránky VOS: http://vos.cmkos.cz/
 
Stanovy VOS: http://vos.cmkos.cz/18/stanovy-vos-a-financni-rad

Aktuality

Usnesení XXII. sjezdu VOS konaného 14. 2. 2018 v Praze

Výbor VOS zvolil na svém zasedání dne 21. 2. 2017 do funkce předsedy Vysokoškolského OS Mgr. Petra Baierla.

Usnesení Výroční konference VOS konané 2. 2. 2017 v Praze

Stanovisko Vysokoškolského odborového svazu k materiálu MŠMT Principy změn financování vysokých škol

Usnesení výroční konference VOS konané 16. 2. 2016
Rozpočet na rok 2016

Usnesení XXI. sjezdu VOS konaného 18. 2. 2015 v Praze
Stanovy Vysokoškolského odborového svazu
Finanční řád Vysokoškolského odborového svazu
Návrh rozpočtu VOS na rok 2015

Aktuální informace v programu ODBORY PLUS (.pdf):
- aktuální seznam výhod programu k 10.12.2014
- aktuální prezentaci k témuž datu
- náhled nového letáku pro Odbory Plus (skládačka)
- leták - kontaktní místa programu Odbory Plus
- přehled dění na portále a rozeslaných informací 11/2014
 

Dokumenty

Členská přihláška

ZÁSADY pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS

    Žádanka o poskytnutí služby právního poradenství pro členy ČMKOS

    Žádanka doložení členství pro poskytnutí právní pomoci

    Plná moc

    Sdělení odborového svazu k plné moci o právní pomoc k zastoupení před soudy

Pojistná smlouva Kooperativa/VOS, uzavřená na období 19. 2. 2016 - 18. 2. 2017

Ostatní odkazy

Vyjádření k Návrhu Kolektivní smlouvy JU 2014 - 2016

Návrh Kolektivní smlouvy JU v Č. Budějovicích na 2014-2016 (pokračování kolektivního vyjednávání) (.doc)
 

Koordinační odborová rada Jihočeské univerzity: http://kor-ju.webnode.cz/odborova-organizace-pf/

Poradenská infolinka

Informace o programu "Odbory plus" na: http://www.odboryplus.cz

Nový občanský zákoník nabývá účinnosti 1. 1. 2014. Užitečné informace o změnách, které přináší naleznete na http://obcanskyzakonik.justice.cz/.

Regionální právní poradna ČMKOS:
novým právníkem je: JUDr. Růžena Matajsová, mobil: 724 315 967, e-mail: rppcbud@cmkos.cz
Manažer pro sociální dialog: Světlana Stránská, mobil: 733 619 153, e-mail: juncbudejovice@cmkos.cz

Zákoník práce v elektronické podobě (E-kniha, nakladatelství SONDY)

Předplatné magazínu Revue Sondy

Pravidla pro poskytování příspěvků členům ZO VOS PF JU v ČB (platné od r. 2012)

Zápisy ze členských schůzí:

Zápis ze členské schůze - 15. 11. 2010

Zápis ze členské schůze - 16. 11. 2011

Zápis ze členské schůze - 10. 7. 2012

Zápis ze členské schůze - 21. 3. 2013

Zápis ze členské schůze - 27. 11. 2013

Zápis ze členské schůze - 29. 4. 2015

Zápis ze schůze výboru - 27. 2. 2013

Zápis ze schůze výboru - 7. 11. 2013

Zápis ze schůze výboru - 27. 11. 2014

Zápis ze schůze výboru - 18. 3. 2015

Zápis ze schůze výboru - 30. 3. 2016

Zápis ze schůze výboru - 27. 6. 2016

Zápis ze schůze výboru - 5. 4. 2017