Vysokoškolská

Psychologická poradna

Zdeňka Bajgarová

Mgr. Zdeňka Bajgarová

Vedoucí poradny.

Psychologické poradenství, individuální psychoterapie, zaměření na oblast osobního růstu, mezilidských vztahů (partnerských, rodinných), výchovu dětí, psychických obtíží (deprese, úzkost), psychosomatických obtíží, zvládání náročných životních situací.

Dozvědět se více
Zuzana Bílková

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.

Individuální i rodinné psychologické poradenství, poradenství v oblasti výchovy, včetně problematiky dětí s ADHD, SPU, poruchami chování či dětí se závažnějším handicapem, dále poradenství pro studenty s poruchami učení a soustředění, poradenství pro oběti šikany ve škole nebo na pracovišti, problematika zvládání stresu, krizová intervence.

Dozvědět se více
Kateřina Habrdová

Mgr. Katřina Habrdová

Praxe v oboru klinické logopedie, poradenství pro mateřská a rodinná centra, přednášky v mateřských centrech, kreativní kurzy pro děti a rodiče.

Dozvědět se více
Luboš Krninský

Mgr. Luboš Krninský

Individuální konzultace při řešení studijních obtíží, podpora osobnostního rozvoje

Dozvědět se více
Veronika Plachá

Mgr. Veronika Plachá

Podpora při zvládání zátěže spojené s doprovázením či úmrtím blízkého člověka, krátkodobé poradenství zaměřené na sebepoznání, osobnostní rozvoj a spirituální hledání, podpora při zvládání zátěže a řešení osobních a mezilidských problémů a psychosomatických potíží.

Dozvědět se více
Jitka Šebová Šafaříková

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková

Individuální konzultace se zaměřením na kariérní, profesní a dopravně psychologické poradenství, dále diagnostika osobnostních a profesních profilů, krizová intervence v náročných životních situacích související s dopravou.

Dozvědět se více
Zuzana Štefánková

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D.

Individuální poradenství, problémy spojené se studijními záležitostmi, SPU. Zaměření na dětskou problematiku, spojenou s bohatou praxí v dětském diagnostickém ústavu, střediska výchovné péče (např. výchovné potíže, ADHD, SPU).

Dozvědět se více
Iva Stuchlíková

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Individuální poradenství a psychoterapie se zaměřením na zvládání životní krize, emoční problémy, osobní růst, vztahovou a partnerskou problematiku, dále zvládání studijních problémů a stresu, psychosomatických obtíží.

Dozvědět se více
Stanislav Suda

doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.

Individuální konzultace se zaměřením na vztahovou a partnerskou problematiku, úzkosti, rodinu, dětskou problematiku, deprivaci, psychosomatické potíže, zvládání stresu, interkulturní adaptaci, návykové látky a závislosti, využití dramatické a autorské tvorby v řešení osobních problémů.

Dozvědět se více
Margareta Garabiková Pártlová

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D.

Individuální konzultace a pedagogické poradenství se zaměřením na problematiku pedagogické praxe, zvládání studijních problémů a stresu.

Dozvědět se více

Citáty

Irvin D. Yalom - existenciální psychoterapeut

Jsme tvorové pátrající po smyslu, kteří se musí vyrovnat s obtížemi vzniklými z toho, že jsme byli vrženi do vesmíru, jenž vnitřně postrádá jakýkoli smysl.

Carl Rogers - zakladatel psychoterapeutického směru zaměřeného na klienta

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vyléčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst?

Viktor Frankl - psychoterapeut

Postavte člověka před zrcadlo a odstraňte z jeho života veškeré povědomí o Bohu, andělech a démonech. A pak mu můžete říci: Teď máš před sebou svého nejnelítostnějšího soudce.

Bližší informace o poradenství?

Chtěli byste vědět více o tom, jaké služby Vám můžeme poskytnout? Jaké psychoterapeutické přístupy máme? Proč jich nabízíme hned několik a který je k čemu vhodný?

Klikněte zde

Užitečné odkazy

Zajímá Vás, jaké existují další řešení?

Návazné služby