16

kateder při naší fakultě

338 000

studentů úspěšně odpromovalo

4

budovy v centru města

256

vyučujících