Věda a výzkum

Projekty ESF

 

Granty

 

Rigorózní řízení

 

Odborné časopisy

Lingua viva

Studia Kinanthropologica

 

Vědecká rada PF JU

 

Doktorské studium

 

Habilitační řízení

 

Knihovna

Aktuálně:

Fulbrightův program v ČR 2018/2019

 


 

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.
proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a zahraniční vztahy
tel.: 387 773 205
e-mail: betakova@pf.jcu.cz
Ing. Karolína Svobodová
tel.: 387 773 048
oddělení vědy a zahraničí
e-mail: svobodova@pf.jcu.cz