Symbol PF Studijní programy - Doktorské studium

Informace o doktorských studijních programech poskytuje oddělení vědy a zahraničních styků.

Aktuální nabídka k přijímacímu řízení je zveřejněna na stránkách věnovaných přijímacímu řízení.

 

DOKTORSKÉ STUDIUM