Oddělení vědy a zahraničních styků

Ing. Karolína Svobodová
tel.: 387 773 048
e-mail: svobodova@pf.jcu.cz