Rozpis SZZ - léto 2017 - Učitelství odborných předmětů

 

Učitelství odborných předmětů

 

Zkušební komise:   doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc. - předseda komise
    PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Mgr. Luboš Krninský
PhDr. Jitka Šebová Šafaříková
PhDr. Olga Vaněčková
Ing. Veronika Humlerová, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.

 

Státní zkouška Pedagogika a psychologie (KPE/QUZB1) + obhajoby BP (KPE/OBP1U),
Technologie (KPE/QZBU2 ) + Didaktiky (KPE/QUZB 3, 4, 6)

16. 5. 2017

Místnost: D215

Začátek: 9.00 hodin

 

PINCOVÁ Marie P14970 UOP QUZB1,2,4 obhajoba Vítečková Miluše
KLICHOVÁ Olga P14961 UOP QUZB1,2,3 obhajoba Šebová Šafaříková Jitka
MATULJAKOVÁ Ivana P14967 UOP QUZB1,2,3 obhajoba Žlábková Iva
NAGYOVÁ Andrea P13956 UOP QUZB1,2,6 obhajoba Žlábková Iva