Rozpis SZZ - léto 2017 - Společenské vědy, Občanská výchova

Společenské vědy, Občanská výchova

 

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY

SPOLEČENSKÉ VĚDY SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

Zkušební komise: doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D. - předsedkyně
PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.
Mgr. Jan Staněk, Ph.D.
doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.
PhDr. Salim Murad, Ph.D.

 

29. 5. 2017

Místnost: D321

Začátek: 9.00 hodin

Forma: písemná

 

ANDĚL Marek P140272 AJu-SVu-SZu QZBX
BARTUŠOVÁ Michaela P14732 AJu-SVu-SZu QZBX
BEJŠOVEC Lukáš P14733 AJu-SVu-SZu QZBX
BLÁHOVCOVÁ Barbora P13183 NJu-SVu-SZu QZZB
COUFALOVÁ Lenka P13513 ČJu-SVu-SZu QZZB
ČERVENKOVÁ Kateřina P14555 Mu-SVu-SZu QZBX
DANIELOVÁ Karolína P14581 Zu-SVu-SZu QZBX
DRAŽILOVÁ Lenka P14666 ČJu-SVu-SZu QZBX
FORMAN Pavel P14637 Zu-SVu-SZu QZBX
HLINKOVÁ Miroslava P14667 ČJu-SVu-SZu QZBX
HORÁK Michal P15514 AJu-SVu-SZu QZBX
HRUŠKOVÁ Zuzana P14331 NJu-SVu-SZu QZBX
HŘÍDELOVÁ Kristýna P15842 NJu-SVu-SZu QZBX
JANEBOVÁ Klára P14360 Přu-SVu-SZu QZBX
KOKEŠOVÁ Lucie P14672 ČJu-SVu-SZu QZBX
KOŠATKA Petr P12496 Zu-SVu-SZu QZZB
KOUTNÍKOVÁ Michaela P14332 NJu-SVu-SZu QZBX
KŮRKOVÁ Magdalena P14674 ČJu-SVu-SZu QZBX
MAREŠOVÁ Pavla P14738 AJu-SVu-SZu QZBX
MARTÍNKOVÁ Žaneta P15844 NJu-SVu-SZu QZBX
MATĚJKOVÁ Karolína P13520 ČJu-SVu-SZu QZZB
MATĚJKOVÁ Michaela P14336 NJu-SVu-SZu QZBX
MATIKO Natalija P13385 Mu-SVu-SZu QZZB
MĚRTLOVÁ Tereza P13521 ČJu-SVu-SZu QZZB
MĚŠŤANOVÁ Květa P15598 ČJu-SVu-SZu QZBX
MITRENGOVÁ Tereza P14583 Zu-SVu-SZu QZBX
NAVRÁTILOVÁ Andrea P14677 ČJu-SVu-SZu QZBX
NEJDROVÁ Hana P14739 AJu-SVu-SZu QZBX
NEMRAVOVÁ Barbora P14740 AJu-SVu-SZu QZBX
NENADÁLOVÁ Lucie P14741 AJu-SVu-SZu QZBX
NOVÁK Ondřej P14742 AJu-SVu-SZu QZBX
NOVOTNÁ Renata P14679 ČJu-SVu-SZu QZBX
OBRATAŇSKA Teresa P14680 ČJu-SVu-SZu QZBX
OMELKOVÁ Kristýna P14743 AJu-SVu-SZu QZBX
PELÁNOVÁ Klára P14681 ČJu-SVu-SZu QZBX
PETERKA Ondřej P14682 ČJu-SVu-SZu QZBX
PRÁŠILOVÁ Daniela P13187 NJu-SVu-SZu QZZB
RYTYCH Matěj P14744 AJu-SVu-SZu QZBX
SKŘEČKOVÁ Kateřina P14745 AJu-SVu-SZu QZBX
SKUHRAVÁ Tereza P14338 NJu-SVu-SZu QZBX
STAREC Jan P12509 Zu-SVu-SZu QZZB
TRNKOVÁ Denisa P14339 NJu-SVu-SZu QZBX
VÁCHOVÁ Lenka P14340 NJu-SVu-SZu QZBX
VÍT Pavel P14342 NJu-SVu-SZu QZBX
VÍT Pavel P14610 Zu-SVu-SZu QZBX
VOPÁLENSKÁ Aneta P15845 NJu-SVu-SZu QZBX

 

 

OBHAJOBY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

Zkušební komise: doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D. - předsedkyně
PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.
Mgr. Jan Staněk, Ph.D.
doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.
PhDr. Salim Murad, Ph.D.

 

29. 5. 2017

Místnost: TL 408   (příprava: TL 411)

 

Začátek: 9.00 hodin

OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE

1. Stuhlová Barbora P140356 ČJn - OVan DP/Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.
2. Trollerová Tereza P140093 Zn - OVan DP/Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.
3. Angerová Lucie P09225 NŠ5 DP/PhDr. František Rozum
4. Němec Josef P15283 Zn - Ovan DP/Mgr. Anna Maršíková, M.A.

 

Začátek: 12.00 hodin

OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

1. Dražilová Lenka P14666 ČJn - SVu BP/Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.
2. Košatka Petr P12496 Zu - SVu BP/PhDr. Helena Pavličíková,CSc.
3. Nemravová Barbora P14740 AJu - SVu BP/Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.
4. Omelková Kristýna P14743 AJu - SVu BP/PhDr. Salim Murad, Ph.D.
5. Šitnerová Simona P15455 Zu - SVu BP/Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.
6. Trnková Denisa P14339 NJu - SVu BP/Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

 

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO ZŠ a SŠ

Zkušební komise č. 1: doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D. - předsedkyně
PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
PhDr. Salim Murad, Ph.D.
Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

 

30. 5. 2017

Místnost: TL 408   (příprava: TL 411)

 

Začátek: 9.00 hodin

OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

1. Nenadálová Lucie P14741 AJu - SVu BP/Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

 

Začátek: 9.30 hodin

ÚSTNÍ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

1. Fliegerová Lenka P15233 ČJn-OVan KSV/QZMX
2. Fučíková Adéla P15965 AJn-OVan KSV/QZMX
3. Hambalíková Karin P15204 AJn-OVan KSV/QZMX
4. Kohoutová Veronika P15274 Mn-OVan KSV/QZMX
5. Koťarová Eva P15967 AJn-OVan KSV/QZMX
6. Kubná Marie P15205 AJn-OVan KSV/QZMX
7. Mrázová Dominika P15935 NJn-OVan KSV/QZMX
8. Opavová Michaela P14798 Mn-OVan KSV/QZMX
9. Průšová Liliana P15206 AJn-OVan KSV/QZMX
10. Reichlová Denisa P15235 Čjn-OVan KSV/QZMX
11. Reitingerová Nikol P150039 AJn-OVan KSV/QZMX

 

 

Zkušební komise č. 2: doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. - předseda
PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.
Mgr. Jan Staněk, Ph.D.

 

30. 5. 2017

Místnost: TL 405   (příprava: TL 411)

Začátek: 9.00 hodin

 

1. Sedmíková Kristýna P15236 Čjn-OVan KSV/QZMX
2. Sosna Tomáš P15980 TchVn-OVan KSV/QZMX
3. Šicnerová Tereza P15239 ČJn-OVan KSV/QZMX
4. Široká Michaela P15968 Ajn-OVan KSV/QZMX
5. Šťastná Kateřina P15208 Ajn-OVan KSV/QZMX
6. Štěrbík Matěj P15207 AJn-OVan KSV/QZMX
7. Vančura Jakub P15969 Ajn-OVan KSV/QZMX
8. Vaněček Václav P15970 Ajn-OVan KSV/QZMX
9. Viktorová Lucie P15992 Čjn-OVan KSV/QZMX
10. Vraspír Roman P15278 Mn-OVan KSV/QZMX
11. Žáčková Lucie P15971 Ajn-OVan KSV/QZMX