Rozpis SZZ - léto 2017 - Sociální pedagogika

 

Sociální pedagogika

 

 

Zkušební komise:   doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. - předseda komise
    PhDr. Olga Vaněčková
JUDr. Mgr. Michal Holčapek
Mgr. et Mgr. Petra Adamová, Ph.D.
JUDr. Josef Richtr

 

Státní zkouška (Činnost a řízení bezpečnostních služeb KPE/QZB3 + obhajoby KPE/OBP1S)

 

17. 5. 2017

Místnost: D215

Začátek: 9.00 hodin

 

TOMANOVÁ Katarína P130071 KPE/QZB3 Obh/Procházka Miroslav

 

 

Zkušební komise:   doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D. - předseda komise
    PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Ing. Mgr. Renata Švestková, Ph.D.
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

 

Státní zkouška (Výchova a vzdělávací praxe KPE/QZB5 + obhajoby KPE/OBP1S)

 

18. 5. 2017

Místnost: D217

Začátek: 9.00 hodin

 

HUŠEK Filip P140020 KPE/QZB5 Obh/Miroslav Procházka
JANDERKOVÁ Eva P140021 KPE/QZB5 Obh/Renata Švestková
KULTOVÁ Jitka P140028 KPE/QZB5 Obh/Miroslav Procházka
MATOUŠOVSKÁ Barbora P140031 KPE/QZB5 Obh/Marie Najmonová
PAROUBKOVÁ Alena P140036 KPE/QZB5 Obh/Miroslav Procházka
POBŘÍSLOVÁ Barbora P140038 KPE/QZB5 Obh/Marie Najmonová
PŘIBYLOVÁ Dana P140039 KPE/QZB5 Obh/Marie Najmonová
ŠKODOVÁ Lucie P140044 KPE/QZB5 Obh/Olga Vaněčková

 

 

Zkušební komise:   doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. - předseda komise
    PaedDr. Erika Nehrerová, Ph.D.
PhDr. Olga Vaněčková
Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.

 

Státní zkouška (Základy speciální pedagogiky KPE/QZBS4 + obhajoby KPE/OBP1S)

 

18. 5. 2017

Místnost: D215

Začátek: 9.00 hodin

 

VAVREKOVÁ Tereza P13926 KPE/QZBS4 Obh/Tomáš Fantyš
DAŇOVÁ Markéta P140012 KPE/QZBS4 Obh/Olga Vaněčková
DITRICHOVÁ Pavla P140014 KPE/QZBS4 Obh/Marie Najmonová
FORNOUZOVÁ Jana P140015 KPE/QZBS4 Obh/Vlastimila Urbanová
KARMAZINOVÁ Renata P140023 KPE/QZBS4 Obh/Olga Vaněčková
KOCMICHOVÁ Pavla P140024 KPE/QZBS4 Obh/Olga Vaněčková
NOVOTNÁ Jana P140034 KPE/QZBS4 Obh/Olga Vaněčková
REMIŠOVÁ Eva P140040 KPE/QZBS4 Obh/Miroslav Procházka
SITTEROVÁ Jana P140042 KPE/QZBS4 Obh/Renata Švestková

 

 

Zkušební komise:   doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D. - předseda komise
    PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Ing. Mgr. Renata Švestková, Ph.D.
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

 

Státní zkouška (Sociální pedagogika KPE/QZB1)

 

30. 5. 2017

Místnost: D107

Začátek: 9.00 hodin

 

HUŠEK Filip P140020 KPE/QZB1
JANDERKOVÁ Eva P140021 KPE/QZB1
KULTOVÁ Jitka P140028 KPE/QZB1
MATOUŠOVSKÁ Barbora P140031 KPE/QZB1
PAROUBKOVÁ Alena P140036 KPE/QZB1
POBŘÍSLOVÁ Barbora P140038 KPE/QZB1
PŘIBYLOVÁ Dana P140039 KPE/QZB1
ŠKODOVÁ Lucie P140044 KPE/QZB1
TOMANOVÁ Katarína P130071 KPE/QZB1
ČÁP Richard P13867 KPE/QZB1

 

 

Zkušební komise:   doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. - předseda komise
    PhDr. Olga Vaněčková
JUDr. Helena Nutilová, Ph.D.
PhDr. Karel Štix

 

Státní zkouška (Aplikované sociální vědy KPE/QZB2)

 

30. 5. 2017

Místnost: D215

Začátek: 9.00 hodin

 

HUŠEK Filip P140020 KPE/QZB2
JANDERKOVÁ Eva P140021 KPE/QZB2
KULTOVÁ Jitka P140028 KPE/QZB2
MATOUŠOVSKÁ Barbora P140031 KPE/QZB2
PAROUBKOVÁ Alena P140036 KPE/QZB2
POBŘÍSLOVÁ Barbora P140038 KPE/QZB2
PŘIBYLOVÁ Dana P140039 KPE/QZB2
ŠKODOVÁ Lucie P140044 KPE/QZB2
TOMANOVÁ Katarína P130071 KPE/QZB2
LINHART Ondřej P120048 KPE/QZB2

 

 

Zkušební komise:   doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D. - předseda komise
    Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

 

Státní zkouška (Sociální pedagogika KPE/QZB1)

 

31. 5. 2017

Místnost: D107

Začátek: 9.00 hodin

 

VAVREKOVÁ Tereza P13926 KPE/QZB1
DAŇOVÁ Markéta P140012 KPE/QZB1
DITRICHOVÁ Pavla P140014 KPE/QZB1
FORNOUZOVÁ Jana P140015 KPE/QZB1
KARMAZINOVÁ Renata P140023 KPE/QZB1
KOCMICHOVÁ Pavla P140024 KPE/QZB1
NOVOTNÁ Jana P140034 KPE/QZB1
REMIŠOVÁ Eva P140040 KPE/QZB1
SITTEROVÁ Jana P140042 KPE/QZB1

 

 

Zkušební komise:   doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. - předseda komise
    PhDr. Olga Vaněčková
JUDr. Helena Nutilová, Ph.D.
PhDr. Karel Štix

 

Státní zkouška (Aplikované sociální vědy KPE/QZB2)

 

31. 5. 2017

Místnost: D215

Začátek: 9.00 hodin

 

VAVREKOVÁ Tereza P13926 KPE/QZB2
DAŇOVÁ Markéta P140012 KPE/QZB2
DITRICHOVÁ Pavla P140014 KPE/QZB2
FORNOUZOVÁ Jana P140015 KPE/QZB2
KARMAZINOVÁ Renata P140023 KPE/QZB2
KOCMICHOVÁ Pavla P140024 KPE/QZB2
NOVOTNÁ Jana P140034 KPE/QZB2
REMIŠOVÁ Eva P140040 KPE/QZB2
SITTEROVÁ Jana P140042 KPE/QZB2