Rozpis SZZ - léto 2017 - Psychologie

Psychologie

 

KPE/QOPSB Obecná psychologie, KPE/QMETB Metodologie, KPE/QIPSB Integrativní psychologie a KPE/OBP1P Obhajoba BP

 

SZZ OBECNÁ PSYCHOLOGIE (KPE/QOPSB), METODOLOGIE (KPE/QMETB)

Zkušební komise: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. - předsedkyně
PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D.
PhDr. Jitka Šebová Safaříková
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.

 

Místnost: D224

29. 5. 2017

Začátek: 9.00 hodin

 

FENDRYCHOVÁ Lucie P13225 PSYCH QOPSB QMETB
ANDRLOVÁ Pavla P14430 PSYCH QOPSB QMETB
BOČANOVÁ Dominika P14432 PSYCH QOPSB QMETB
ČERNÁ Adéla P14433 PSYCH QOPSB QMETB
HEIDINGEROVÁ Jana P14438 PSYCH QOPSB QMETB
HORATSCHKEOVÁ Adéla P14441 PSYCH QOPSB QMETB
PLANČÍKOVÁ Veronika P14448 PSYCH QOPSB QMETB
PULKRÁBKOVÁ Anna P14450 PSYCH QOPSB QMETB
REŽNÁ Lucie P14451 PSYCH QOPSB QMETB
ŽALUD Jakub P14457 PSYCH QOPSB QMETB

 

 

OBHAJOBY (KPE/OBP1P)

Zkušební komise: doc. PhDr. Jiří Jankovský Ph.D. - předseda
PhDr. Marta Franclová, Ph.D.
Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.
PhDr. Jitka Šebová Safaříková

 

Místnost: D223

30. 5. 2017

Začátek: 9.00 hodin

LEHAROVÁ Jana P13230 PSYCH Franclová Marta
MARKOVÁ Barbora P140290 PSYCH Mrhálek Tomáš
DVOŘÁKOVÁ Sabina P14434 PSYCH Mrhálek Tomáš
FICENECOVÁ Lucie P14435 PSYCH Plachá Veronika
HALO Dagmar P14437 PSYCH Mrhálek Tomáš
HERALOVÁ Lucie P14439 PSYCH Plachá Veronika
KODÝMOVÁ Barbora P14444 PSYCH Franclová Marta
PECNOVÁ Iveta P14446 PSYCH Plachá Veronika
SLABÝ Lukáš P14452 PSYCH Mrhálek Tomáš
TAKÁČOVÁ Jana P14453 PSYCH Šebová Šafaříková Jitka

 

 

Zkušební komise: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. - předsedkyně
PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.
PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D.
Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.

 

Místnost: D224

30. 5. 2017

Začátek: 9.00 hodin

 

FENDRYCHOVÁ Lucie P13225 PSYCH Abramčuk Filip
ANDRLOVÁ Pavla P14430 PSYCH Kouřilová Jana
BOČANOVÁ Dominika P14432 PSYCH Kouřilová Jana
ČERNÁ Adéla P14433 PSYCH Kouřilová Jana
HEIDINGEROVÁ Jana P14438 PSYCH Stuchlíková Iva
HORATSCHKEOVÁ Adéla P14441 PSYCH Kouřilová Jana
PLANČÍKOVÁ Veronika P14448 PSYCH Abramčuk Filip
PULKRÁBKOVÁ Anna P14450 PSYCH Kouřilová Jana
REŽNÁ Lucie P14451 PSYCH Abramčuk Filip
ŽALUD Jakub P14457 PSYCH Stuchlíková Iva

 

 

SZZ INTEGRATIVNÍ PSYCHOLOGIE (KPE/QIPSB)

Zkušební komise: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. - předsedkyně
PhDr. Marta Franclová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. et Bc. Sylvie Koubalíková, Ph.D.
Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.

 

Místnost: D223

31. 5. 2017

Začátek: 9.00 hodin

LEHAROVÁ Jana P13230 PSYCH QIPSB
MARKOVÁ Barbora P140290 PSYCH QIPSB
DVOŘÁKOVÁ Sabina P14434 PSYCH QIPSB
FICENECOVÁ Lucie P14435 PSYCH QIPSB
HALO Dagmar P14437 PSYCH QIPSB
HERALOVÁ Lucie P14439 PSYCH QIPSB
KODÝMOVÁ Barbora P14444 PSYCH QIPSB
PECNOVÁ Iveta P14446 PSYCH QIPSB
SLABÝ Lukáš P14452 PSYCH QIPSB
TAKÁČOVÁ Jana P14453 PSYCH QIPSB

 

 

SZZ OBECNÁ PSYCHOLOGIE (KPE/QOPSB), METODOLOGIE (KPE/QMETB)

Zkušební komise: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. - předsedkyně
PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D.
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

 

Místnost: D224

1. 6. 2017

Začátek: 9.00 hodin

LEHAROVÁ Jana P13230 PSYCH QOPSB QMETB
MARKOVÁ Barbora P140290 PSYCH QOPSB QMETB
DVOŘÁKOVÁ Sabina P14434 PSYCH QOPSB QMETB
FICENECOVÁ Lucie P14435 PSYCH QOPSB QMETB
HALO Dagmar P14437 PSYCH QOPSB QMETB
HERALOVÁ Lucie P14439 PSYCH QOPSB QMETB
KODÝMOVÁ Barbora P14444 PSYCH QOPSB QMETB
PECNOVÁ Iveta P14446 PSYCH QOPSB QMETB
SLABÝ Lukáš P14452 PSYCH QOPSB QMETB
TAKÁČOVÁ Jana P14453 PSYCH QOPSB QMETB

 

 

SZZ INTEGRATIVNÍ PSYCHOLOGIE (KPE/QIPSB)

Zkušební komise: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. - předsedkyně
Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.
PhDr. Marta Franclová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. et Bc. Sylvie Koubalíková, Ph.D.

 

Místnost: D224

2. 6. 2017

Začátek: 9.00 hodin

FENDRYCHOVÁ Lucie P13225 PSYCH QIPSB
ANDRLOVÁ Pavla P14430 PSYCH QIPSB
BOČANOVÁ Dominika P14432 PSYCH QIPSB
ČERNÁ Adéla P14433 PSYCH QIPSB
HEIDINGEROVÁ Jana P14438 PSYCH QIPSB
HORATSCHKEOVÁ Adéla P14441 PSYCH QIPSB
PLANČÍKOVÁ Veronika P14448 PSYCH QIPSB
PULKRÁBKOVÁ Anna P14450 PSYCH QIPSB
REŽNÁ Lucie P14451 PSYCH QIPSB
ŽALUD Jakub P14457 PSYCH QIPSB