Rozpis SZZ - léto 2017 - Přírodopis, PEV

Přírodopis, PEV

 

22. 5. 2017

Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ (nMgr.)

Zkušební komise č. 1: doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. - předsedkyně
prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. - místopředseda
prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc.
RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D.
RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.
Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D.
Mgr. Jan Petr, Ph.D.
RNDr. Renata Ryplová, Ph.D.

 

Místnost: J312

Začátek: 8:00

 

SZZ Přírodopis a didaktika přírodopisu

č. Příjmení Jméno Osobní číslo SZZ  
1. ENGLICKÝ Tomáš P16335 Přn-Chn QNMU
2. FÜRSTOVÁ Anežka P15319 Přn-Chn QNMU
3. GAŠPERÁKOVÁ Lucie P140065 VKZn-Přn QNMU
4. JAHODOVÁ Jana P15298 Přn-Chn QNMU
5. JANOVSKÁ Tereza P15217 Ajn-Přn QNMU
6. MRÁČKOVÁ Petra P15297 Přn-Inn QNMU
7. ŠTROBLOVÁ Lenka P140077 Zn-Přn QNMU

 

 

22. 5. 2017

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Zkušební komise č. 2: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. - předseda
Mgr. Jan Petr, Ph.D. - místopředseda
RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D.
Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D.
Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.

 

Místnost: J321

Začátek: 8.00

 

obhajoby bakalářských prací

č. Příjmení Jméno Osobní číslo Aprobace  
1. LAPEŠOVÁ Tereza P14727 AJu-Přu RNDr. Ditrich Tomáš, Ph.D.
2. MAJEROVÁ Kateřina P13426 Zu-Přu RNDr. Hrušková Martina, Ph.D.
3. RAJDLÍKOVÁ Sylva P14356 Přu-Chu Ing. Chmelová Štěpánka, Ph.D.
4. SLÁDKOVÁ Eva P14344 Přu-ČJu RNDr. Šerá Božena, Ph.D.
5. ŠIROKÁ Johana P14346 Přu-Čju Ing. Chmelová Štěpánka, Ph.D.

 

 

23. 5. 2017

Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ (nMgr.)

Zkušební komise č. 1: doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. - předsedkyně
prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. - místopředseda
prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc.
RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D.
RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.
Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D.
Mgr. Jan Petr, Ph.D.
RNDr. Renata Ryplová, Ph.D.

 

Místnost: J312

Začátek: 8.00 hodin

 

SZZ Přírodopis a didaktika přírodopisu

č. Příjmení Jméno Osobní číslo Aprobace  
1. BEDNAŘÍKOVÁ Renata P15216 AJn-Přn QNMU
2. KECLÍKOVÁ Petra P15218 AJn-Přn QNMU
3. MIESBAUEROVÁ Lucie P15219 AJn-Přn QNMU
6. VOLAVKA Tomáš P16337 Přn-Chn QNMU
4. VOMÁČKOVÁ Jana P15220 AJn-Přn QNMU
5. VONDRUŠKA Jan P15301 Přn-Chn QNMU

 

23. 5. 2017

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Zkušební komise č. 2: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. - předseda
Mgr. Jan Petr, Ph.D. - místopředseda
RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D.
Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D.
Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.

 

Místnost: J321

Začátek: 8.00 hodin

 

obhajoby bakalářských prací

č. Příjmení Jméno Osobní číslo Aprobace  
2. HOŘEJŠÍ Kristýna P14574 Zu-Přu RNDr. Šerá Božena, Ph.D.
1. JANOCHOVÁ Ivana P14362 Přu-Vvu RNDr. Šerá Božena, Ph.D.

 

 

24. 5. 2017

Přírodovědná a ekologická výchova (Bc.)

Zkušební komise č. 3: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. - předseda
RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D. - místopředseda
Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Mgr. Rostislav Černý, CSc.
Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D.
Mgr. Jan Petr, Ph.D.
RNDr. Renata Ryplová, Ph.D.
doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

 

Místnost: J312

Začátek: 8.00 hodin

 

Základy přírodopisu a ekologická výchova s didaktikou

č. Příjmení Jméno Osobní číslo Obor  
1. ADAMÍKOVÁ Markéta P13827 PEVk QPEV
2. ČEJKOVÁ Zuzana P14182 PEVp QPEV
3. KYSELOVÁ Jitka P140003 PEVk QPEV
4. TOMANOVÁ Martina P14187 PEVp QPEV

 

 

24. 5. 2017

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Zkušební komise č. 4: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. - předseda
doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. - místopředsedkyně
Mgr. Rostislav Černý, CSc.
RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D.
RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.
Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D.
RNDr. Renata Ryplová, Ph.D.
doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.

 

Místnost: J209

Začátek: 9.00 hodin

 

písemná SZZ

č. Příjmení Jméno Osobní číslo Obor  
1. ČISLAKOVÁ Patricie P14347 KBI/QBCU Přu-Chu
2. DOMIANOVÁ Kateřina P14670 KBI/QBCU VKZu-Přu
3. FIKAROVÁ Veronika P14636 KBI/QBCU Přu-Chu
4. JANOCHOVÁ Ivana P14362 KBI/QBCU Přu-Vvu
5. KOBRLE Lukáš P13346 KBI/QBCU Fu-Přu
6. KOLBOVÁ Veronika P14372 KBI/QBCU Přu-TVZu
7. KROBOVÁ Gabriela P12459 KBI/QBCU VKZu-Přu
8. KRULIŠOVÁ Diana P13202 KBI/QBCU Přu-Tvu
9. LEŠKOVÁ Lucie P13442 KBI/QBCU VKZu-Přu
10. LIEBL Lukáš P14728 KBI/QBCU AJu-Přu
11. MAJEROVÁ Kateřina P13426 KBI/QBCU Zu-Přu
12. MALÁ Tereza P14329 KBI/QBCU NJu-Přu
13. MARTINCOVÁ Kateřina P14352 KBI/QBCU Přu-Chu
14. MÍSAŘOVÁ Alena P14373 KBI/QBCU Přu-TVZu
15. NAVRÁTILOVÁ Radka P13380 KBI/QBCU Mu-Přu
16. NERAD Oldřich P14354 KBI/QBCU Přu-Chu
17. OSTRÁ Marie P14375 KBI/QBCU Přu-TVZu
18. PLAVCOVÁ Adéla P14376 KBI/QBCU Přu-TVZu
19. RAJDLÍKOVÁ Sylva P14356 KBI/QBCU Přu-Chu
20. ROUČKOVÁ Veronika P12462 KBI/QBCU VKZu-Přu
21. ŘEHÁKOVÁ Veronika P14377 KBI/QBCU Přu-TVZu
22. SCHWACHOVÁ Nikola P14378 KBI/QBCU Přu-TVZu
23. SLÁDKOVÁ Eva P14344 KBI/QBCU Přu-Čju
24. STRATULAT Elena P13382 KBI/QBCU Mu-Přu
25. ŠIROKÁ Johana P14346 KBI/QBCU Přu-Čju

 

 

25. 5. 2017

Přírodovědná a ekologická výchova (Bc.)

Zkušební komise č. 3: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. - předseda
RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D. - místopředseda
Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Mgr. Rostislav Černý, CSc.
Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D.
Mgr. Jan Petr, Ph.D.
RNDr. Renata Ryplová, Ph.D.
doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

 

Místnost: J312

Začátek: 8.00 hodin

 

SZZ z Pedagogiky a psychologie

č. Jméno a příjmení Osobní číslo Obor SZZ
1. ADAMÍKOVÁ Markéta P13827 PEVk
2. ČEJKOVÁ Zuzana P14182 PEVp
3. KYSELOVÁ Jitka P140003 PEVk
4. TOMANOVÁ Martina P14187 PEVp

 

 

25. 5. 2017

Přírodovědná a ekologická výchova (Bc.)

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.)

Zkušební komise č. 5: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. - předseda
RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D. - místopředseda
RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.
Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D.
Mgr. Jan Petr, Ph.D.
RNDr. Renata Ryplová, Ph.D.
Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.

 

Místnost: J321

Začátek: 8.00 hodin

 

obhajoba bakalářských prací, obhajoba diplomových prací

č. Příjmení Jméno Osobní číslo Aprobace  
1. RICHTEROVÁ Markéta P120273 NŠ5 Mgr. Vácha Zbyněk, Ph.D.
2. ADAMÍKOVÁ Markéta P13827 PEVk RNDr. Šerá Božena, Ph.D.
3. ČEJKOVÁ Zuzana P14182 PEVp RNDr. Ditrich Tomáš, Ph.D.
4. KYSELOVÁ Jitka P140003 PEVk RNDr. Šerá Božena, Ph.D.
5. TOMANOVÁ Martina P14187 PEVp RNDr. Ditrich Tomáš, Ph.D.

 

 

25. 5. 2017

Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ (nMgr.)

Zkušební komise č. 6: doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. - předsedkyně
prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. - místopředseda
RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D.
RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.
Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D.
Mgr. Jan Petr, Ph.D.
RNDr. Renata Ryplová, Ph.D.
Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.

 

Místnost: J321

Začátek: 8.00 hodin

 

obhajoby diplomových prací

č. Jméno a příjmení Osobní číslo Obor   BP/DP vedoucí
1. BEDNAŘÍKOVÁ Renata P15216 AJn-Přn RNDr. Ditrich Tomáš, Ph.D.
2. FÜRSTOVÁ Anežka P15319 Přn-Chn Mgr. Červenková Lenka
3. MRÁČKOVÁ Petra P15297 Přn-Inn RNDr. Hrušková Martina, Ph.D.