Kurz Finančního vzdělávání

Kurz Finančního vzdělávání

 

Kurz zprostředkovává znalosti a dovednosti vymezené standardy finanční gramotnosti. Výuka probíhá formou řešení konkrétních úloh a problémů. Při řešení jsou využívány internetové kalkulačky. Osnova kurzu je tvořena následujícími tématy (v závorkách za názvy témat jsou uvedeny jejich hodinové dotace):

 

 • Peníze. [1,5 hod.]
  Placení v tuzemské i zahraniční měně. Stanovení ceny - náklad, zisk, DPH. Inflace - podstata a její důsledky na příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry.
 • Finanční produkty - investování volných finančních prostředků. [3 hod.]
  Spoření - spořicí účty, stavební spoření. Penzijní připojištění. Termínované vklady. Cenné papíry - dluhopisy, akcie, deponované směnky. Investování do podílových fondů.
 • Finanční produkty - finanční závazky. [2 hod.]
  Spotřebitelský úvěr. Splátkový prodej. Kreditní karta. Hypoteční úvěr. Americká hypotéka.
 • Pojištění osob a majetku [1,5 hod.]
  Životní pojištění (rizikové, kapitálové, investiční, důchodové). Úrazové pojištění. Cestovní pojištění. Pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti.

 

Forma: Seminář

 

Vzdělávací cíl:

Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi základní dovednosti a znalosti z oblasti financí, a to v rozsahu standardů finanční gramotnosti, které byly vymezeny v dokumentu Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách.

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

Maximální počet účastníků je 20.
Cílovou skupinu tvoří učitelé matematiky na středních školách a na vyšších odborných školách.

 

Cena: 1 000 Kč

 

Informace:

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
katedra matematiky
tel.: 38 777 3093
e-mail: petrasek@pf.jcu.cz