Symbol PF Vedení fakulty

V případě dotazů pište na tuto e-mailovou adresu: dekanat@pf.jcu.cz

Děkan:

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

387 773 021

dekan@pf.jcu.cz

J 212

Tajemnice:

Ing. Jana Lopourová, Ph.D.

387 773 022

lopourova@pf.jcu.cz

J 210

hospodaření a vnitřní správa fakulty

investiční rozvoj

Proděkani

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

387 773 049

prochazka@pf.jcu.cz

J 522

úterý 12.30 - 13.30

proděkan pro akreditace, další formy vzdělávání a spolupráci s praxí

zástupce děkana

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

387 773 018

tlusty@pf.jcu.cz

J 524

úřední hodiny: dle domluvy

proděkan pro vnitřní organizaci a rozvoj

doc. RNDr. Helena Koldová (Binterová), Ph.D.

387 773 090, 739 323 431

hbinter@pf.jcu.cz

J 205

pondělí 8.30 - 11.30

proděkanka pro studium

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.

387 773 205

betakova@pf.jcu.cz

TL 305

proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a zahraniční vztahy