Symbol PF Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu je nedílnou součástí fakulty od jejího samotného vzniku. V jubilejním roce založení prvního vysokoškolského pracoviště na jihu Čech je třeba upozornit na dva významné atributy její práce: katedra se zapojila do programu Národní agentury Sokrates - Erasmus intensivního typu. Na společném projektu se podílejí následující univerzity: Nitra (Slovensko), Sunderland (VB), Levanger (Norsko) a Oradea (Rumunsko). V prvním roce (2009) se uskuteční setkání partnerů projektu v Nitře, kurz pobytu v přírodě se zaměřením na cykloturistiku (jižní Čechy) a e-learningový kurz základů vědecké práce. Ve druhém ruce bude následovat kurz severských sportů v Norsku. Ve třetím roce proběhne stáž v kinatropologické laboratoři v Sunderlandu. Z každého pracoviště se projektu zúčastní tři studenti a jeden pedagog.

V roce 2008 se katedra tělesné výchovy a sportu stala celouniverzitním pracovištěm zajišťujícím výběrovou tělesnou výchovu pro všechny fakulty Jihočeské univerzity.

 

webové stránky katedry