Děkanát

Sekretariát

 

Dana Pouzarová
asistentka děkana a referentka pro personální práci
tel.: 387 773 034
e-mail: danapo@pf.jcu.cz
místnost J 211

  • administrativní a organizační zabezpečování výkonu funkce děkan v oblasti personální a sociální práce, zajišťování výběrového řízení na místa akademických pracovníků, agenda tvůrčího a neplaceného volna, publikace Akademický rok, žádosti o akreditaci studijních programů

 

Michaela Pešková
sekretářka
tel.: 387 773 020
e-mail: misa@pf.jcu.cz, dekanat@pf.jcu.cz
místnost J 211

  • registrace a organizace pracovního programu děkana ve styku se stranami, administrativní a organizační zabezpečování výkonu funkce děkana, proděkanů a tajemnice fakulty, organizace zasedání a porad, vydávání osvědčení o přiznání titulu Mgr., příkazy k jízdě pro služební automobily