Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

VTV letní kurzy - přihlášení

 

kurz č. 20

Letní kurz vodní turistiky pro pokročilé (KTS/VTUV)

Vltava
kanál České Vrbné - 5.6.-9.6.2017

vedoucí: Vobr

kapacita: 10 (+ 5 míst pro náhradníky)
zapsáno: 0

Mezní termín pro přihlášení a zaplacení kurzu: 30. 4. 2017

cena: 550 Kč (záloha - půjčovné) + 0 Kč (doplatek - kurzovné) = 550 Kč
variabilní symbol: 1137 (záloha - půjčovné), --- (doplatek - kurzovné)
číslo účtu 104725778/0300, specifický symbol - rodné číslo studenta

 

Přihlašování na tento letní kurz bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 30. 4. 2017; čtete-li tento text, je už pozdě.

 

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman