Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

VTV letní kurzy - přihlášení

 

kurz č. 17

Letní výcvikový kurz vodní turistiky 1 (KTS/VTUV)

Vltava - 19.6.-23.6.2017
vedoucí: Tenglová

kapacita: 15 (+ 5 míst pro náhradníky)
zapsáno: 9

Mezní termín pro přihlášení a zaplacení kurzu: 2. 5. 2017

cena: 550 Kč (záloha - půjčovné) + 0 Kč (doplatek - kurzovné) = 550 Kč
variabilní symbol: 1137 (záloha - půjčovné), --- (doplatek - kurzovné)
číslo účtu 104725778/0300, specifický symbol - rodné číslo studenta

 

Přihlašování na tento letní kurz bylo ukončeno.

Přihlašování fungovalo do 2. 5. 2017; čtete-li tento text, je už pozdě.

 

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2017 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman