Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

VTV letní kurzy - přihlášení

 

kurz č. 15

Atletika (KTS/ATK)

Č. Budějovice - 5.6.-9.6.2017
vedoucí: Bahenský

kapacita: 20 (+ 5 míst pro náhradníky)
zapsáno: 1

Mezní termín pro přihlášení a zaplacení kurzu: 15. 5. 2017

cena: 0 Kč (záloha - půjčovné) + 1500 Kč (doplatek - kurzovné) = 1500 Kč
variabilní symbol: --- (záloha - půjčovné), 43058 (doplatek - kurzovné)
číslo účtu 104725778/0300, specifický symbol - rodné číslo studenta

 

Všechny položky ve formuláři jsou povinné.

  Studentské číslo:
  Jméno:
  Příjmení:
  e-mail:
  Ročník:
  Fakulta:
  Telefon:
  Adresa:
  Datum narození (DD. MM. RRRR):
   

 

Pozn.: na uvedený e-mail Vám přijde potvrzení přihlášení a shrnutí všech základních informací - vyplňujte pozorně!

 

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2017 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman