Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

VÝBĚROVÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA - LETNÍ KURZY 2017

PRO VŠECHNY STUDENTY JU

 

Přihlašování

 

 • K formuláři zápisu se dostanete kliknutím na odkaz ve sloupci "termín". (kromě kurzů windsurfingu, viz upozornění pod tabulkou)
 • Kurzy č. 10, 11, 12, 14 - závazné přihlášky s dokladem o zaplacení nevratné zálohy (příslušné půjčovné) je nutno podat do 30. 4. 2017.
  Kurzovné u těchto kurzů je nutno zaplatit a doložit sekretářce katedry TVS do 31. 5. 2017.

  Kurz č. 13 musí být zaplacený do 31. 3. 2017.

  Kurzy č. 19, 20, 21 musí být zaplacené do 30. 4. 2017.

  Kurzy č. 17, 18 přihlášené a zaplacené (doklad o platbě doložit sekretářce katedry TVS) do 2. 5. 2017.

  Kurz č. 15 přihlášený a zaplacený (doklad o platbě doložit sekretářce katedry TVS) do 15. 5. 2017.

 • Na každý kurz se může po naplnění kapacity ještě přihlásit až 5 náhradníků; účast bude umožněna některým z nich, pokud se někdo z přihlášených odhlásí nebo včas nezaplatí.

 

sem.
číslo
kurzu
kurz
(klikněte pro bližší informace)
termín
(klikněte pro přihlášení)
místo max.
počet
míst
zapsáno vedoucí zkratka
STAG
kredity Půjčovné
Kurzovné
celkem
variabilní symbol
10 Výběrový kurz windsurfingu 3
- prezentace
11.8.-20.8.2017
přihlašování nelze elektronicky
Pelješac, letovisko Orebic 36 (+ 5)   Štumbauer KTS/VKW
KTS/KW
4
2
950,-
5450,-
6400,-
 
+ 120,- poj. *
1136
43053
11 Výběrový kurz windsurfingu 4
- prezentace
18.8.-27.8.2017
přihlašování nelze elektronicky
Pelješac, letovisko Orebic 36 (+ 5)   Štumbauer KTS/VKW
KTS/KW
4
2
950,-
5250,-
6200,-
 
+ 120,- poj. *
1136
43054
13 Wellness 8.9.-17.9.2017Chorvatsko
Lanterna u Poreče
77 (+ 5) 61 (+ 0) Malátová KTS/KWEL
KTS/KWL
4
2
500,-
4180,-
4680,-
1196
43056
14 Kurz regenerace a Kurz základů sebeobrany 15.9.-24.9.2017Lanterna
Chorvatsko
25 (+ 5) 10 (+ 0) Michalov KTS/KTAI
KTS/KSEB
3
3
300,-
4180,-
4480,-
1205
43057
15 Atletika 5.6.-9.6.2017Č. Budějovice 20 (+ 5) 1 (+ 0) Bahenský KTS/ATK 2 0,-
1500,-
1500,-

43058
16 Kurz pěší turistiky 5.6.-9.6.2017Karlovy Dvory 30 (+ 5) 2 (+ 0) Havel KTS/KPT 3 0,-
700,-
700,-

43059
17 Letní výcvikový kurz vodní turistiky 1 19.6.-23.6.2017Vltava 15 (+ 5) 9 (+ 0) Tenglová KTS/VTUV 3 550,-
0,-
550,-
1137
18 Beach games 21.8.-25.8.2017České Budějovice 25 (+ 5) 16 (+ 0) Lundáková KTS/PHV 2 500,-
0,-
500,-
1195
19 Letní kurz cykloturistiky
možnost získání osvědčení Instruktora cykloturistiky
19.6.-23.6.2017Byňov 10 (+ 5) 1 (+ 0) Bago KTS/LKC
KTS/LVKC
2
3
150,-
2340,-
2490,-
1193
43066
20 Letní kurz vodní turistiky pro pokročilé 5.6.-9.6.2017Vltava
kanál České Vrbné
10 (+ 5) 0 (+ 0) Vobr KTS/VTUV 3 550,-
0,-
550,-
1137
21 Letní výcvikový kurz vodní turistiky pro pokročilé 19.6.-23.6.2017Rakousko
Salza
10 (+ 5) 7 (+ 0) Vobr KTS/VTUV 3 550,-
0,-
550,-
1137

 

UPOZORNĚNÍ - TÝKÁ SE POUZE KURZŮ WINDSURFINGU!!!!!

Závazné přihlášky pouze písemně u sekretářky KTVS od 9. 2. 2017. Vaše přihláška bude přijata sekretářkou KTVS pouze!!! po předložení potvrzení o zaplacení zálohy 950,- Kč převodem na účet PF, nebo složení v pokladně PF na podúčet 1136. Elektronická přihláška není možná.
*Pozn.: Na kurzy windsurfingu se studenti mohou nechat pojistit za 120,- Kč. Pokud mají vlastní pojištění, musí ho doložit při nástupu na kurz.

 

Platba musí být uhrazena v pokladně Pedagogické fakulty nebo bankovním převodem nebo složenkou na poště na účet 104725778/0300, musí být uveden příslušný variabilní symbol kurzu (kurzovné a půjčovné mají svůj vlastní variabilní symbol!!!), specifický symbol - rodné číslo studenta.

Doklad o provedené platbě předložit osobně sekretářce KTVS. Na základě tohoto dokladu bude potvrzena elektronická přihláška. Pokud student včas nedoloží doklad o platbě, posunuje se na jeho místo náhradník.

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman