Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

VÝBĚROVÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA - LETNÍ KURZY 2016

PRO VŠECHNY STUDENTY JU

 

Přihlašování

 

  • K formuláři zápisu se dostanete kliknutím na odkaz ve sloupci "termín". (kromě kurzů windsurfingu a námořního jachtingu, viz upozornění pod tabulkou)
  • Kurzy č. 10, 11, 12, 13, 14, 23 - závazné přihlášky s dokladem o zaplacení nevratné zálohy (příslušné půjčovné) je nutno podat do 1. 5. 2016.
    Kurzovné u těchto kurzů je nutno zaplatit a doložit sekretářce katedry TVS do 31. 5. 2016.

    Kurz č. 14 - přihlašování prodlouženo do 31. 5. 2016.

    Kurzy č. 15, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 přihlášené a zaplacené (doklad o platbě doložit sekretářce katedry TVS) do 15. 5. 2016.

  • Na každý kurz se může po naplnění kapacity ještě přihlásit až 5 náhradníků; účast bude umožněna některým z nich, pokud se někdo z přihlášených odhlásí nebo včas nezaplatí.

 

sem.
číslo
kurzu
kurz
(klikněte pro bližší informace)
termín
(klikněte pro přihlášení)
místo max.
počet
míst
zapsáno vedoucí zkratka
STAG
kredity Půjčovné
Kurzovné
celkem
variabilní symbol
10 Výběrový kurz windsurfingu 3 12.8.-21.8.2016
přihlašování nelze elektronicky
Pelješac, letovisko Orebic 36 (+ 5)   Štumbauer KTS/VKW
KTS/KW
4
2
950,-
5200,-
6150,-
 
+ 120,- poj. *
1136
43053
11 Výběrový kurz windsurfingu 4 19.8.-28.8.2016
přihlašování nelze elektronicky
Pelješac, letovisko Orebic 36 (+ 5)   Štumbauer KTS/VKW
KTS/KW
4
2
950,-
4700,-
5650,-
 
+ 120,- poj. *
1136
43054
12 Výběrový kurz windsurfingu 5 2.9.-11.9.2016
přihlašování nelze elektronicky
Pelješac, letovisko Orebic 36 (+ 5)   Štumbauer KTS/VKW
KTS/KW
4
2
950,-
4050,-
5000,-
 
+ 120,- poj. *
1136
43055
13 Wellness 2.9.-11.9.2016Chorvatsko
Lanterna u Poreče
44 (+ 5) 41 (+ 0) Malátová KTS/KWEL
KTS/KWL
4
2
500,-
4150,-
4650,-
1196
43056
14 Kurz regenerace a Kurz základů sebeobrany 2.9.-11.9.2016Lanterna
Chorvatsko
25 (+ 5) 8 (+ 0) Tenglová KTS/KTAI
KTS/KSEB
3
3
300,-
4150,-
4450,-
1205
43057
15 Atletika 6.6.- 10.6.2016Č. Budějovice 20 (+ 5) 0 (+ 0) Bahenský KTS/ATK 2 0,-
1500,-
1500,-

43058
17 Letní výcvikový kurz vodní turistiky 1 13.6.-17.6.2016Vltava 15 (+ 5) 0 (+ 0) Tenglová KTS/VTUV 3 550,-
0,-
550,-
1137
18 Beach games 22.8.-26.8.2016České Budějovice 25 (+ 5) 14 (+ 0) Lundáková KTS/PHV 2 500,-
0,-
500,-
1195
19 Letní kurz cykloturistiky 13.6.-17.6.2016Byňov 5 (+ 5) 1 (+ 0) Bago KTS/LKC 2 150,-
2100,-
2250,-
1193
43065
20 Letní kurz cykloturistiky 20.6.-24.6.2016Byňov 5 (+ 5) 0 (+ 0) Bago KTS/LKC 2 150,-
2100,-
2250,-
1193
43066
21 Letní výcvikový kurz vodní turistiky pro pokročilé 6.6.-10.6.2016Vltava
kanál České Vrbné
10 (+ 5) 0 (+ 0) Vobr KTS/VTUV 3 550,-
0,-
550,-
1137
22 Letní výcvikový kurz vodní turistiky pro pokročilé 20.6.-24.6.2016Rakousko
Salza
10 (+ 5) 0 (+ 0) Vobr KTS/VTUV 3 550,-
0,-
550,-
1137
23 Kurz námořního jachtingu 3.9.-10.9.2016
přihlašování nelze elektronicky
Jadranské moře 8 (+ 5)   Psalman KTS/NJV 2 0,-
6120,-
6120,-

43060

 

UPOZORNĚNÍ - TÝKÁ SE POUZE KURZŮ WINDSURFINGU!!!!!

Závazné přihlášky pouze písemně u sekretářky KTVS od 1. 3. 2016. Vaše přihláška bude přijata sekretářkou KTVS pouze!!! po předložení potvrzení o zaplacení zálohy 950,- Kč převodem na účet PF, nebo složení v pokladně PF na podúčet 1136. Elektronická přihláška není možná.
*Pozn.: Na kurzy windsurfingu se studenti mohou nechat pojistit za 120,- Kč. Pokud mají vlastní pojištění, musí ho doložit při nástupu na kurz.

 

KURZ NÁMOŘNÍHO JACHTINGU, PŘIHLAŠOVÁNÍ POUZE U SEKRETÁŘKY KTVS, doklad o zaplacení zálohy 1.500,- předložit společně s přihláškou.

 

Platba musí být uhrazena v pokladně Pedagogické fakulty nebo bankovním převodem nebo složenkou na poště na účet 104725778/0300, musí být uveden příslušný variabilní symbol kurzu (kurzovné a půjčovné mají svůj vlastní variabilní symbol!!!), specifický symbol - rodné číslo studenta.

Doklad o provedené platbě předložit osobně sekretářce KTVS. Na základě tohoto dokladu bude potvrzena elektronická přihláška. Pokud student včas nedoloží doklad o platbě, posunuje se na jeho místo náhradník.

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman