Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

VÝBĚROVÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA - LETNÍ KURZY 2015

PRO VŠECHNY STUDENTY JU

 

Přihlašování

 

  • K formuláři zápisu se dostanete kliknutím na odkaz ve sloupci "termín". (kromě kurzů windsurfingu, viz upozornění pod tabulkou)
  • Všechny kurzy musí být zaplaceny do 30. 4. 2015, s výjimkou níže uvedených.

    U kurzů 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26 a 27 prodlouženo přihlašování do 30. 6. 2015.

    Kurz 21 - přihlašování do 10. 6. 2015.

    Kurz golfu č. 27 byl zrušen pro nedostatek zájemců.

  • Na každý kurz se může po naplnění kapacity ještě přihlásit až 5 náhradníků; účast bude umožněna některým z nich, pokud se někdo z přihlášených odhlásí nebo včas nezaplatí.

 

sem.
číslo
kurzu
kurz
(klikněte pro bližší informace)
termín
(klikněte pro přihlášení)
místo max.
počet
míst
zapsáno vedoucí zkratka
STAG
kredity Půjčovné
Kurzovné
celkem
variabilní symbol
12 Výběrový kurz windsurfingu 3 7.8.-16.8.2015
přihlašování nelze elektronicky
Pelješac, letovisko Orebic 36 (+ 5)   Štumbauer KTS/VKW 4 950,-
5030,-
5980,-
 
+ 120,- poj. *
1136
43053
13 Výběrový kurz windsurfingu 4 14.8.-23.8.2015
přihlašování nelze elektronicky
Pelješac, letovisko Orebic 36 (+ 5)   Štumbauer KTS/VKW 4 950,-
4850,-
5800,-
 
+ 120,- poj. *
1136
43054
14 Výběrový kurz windsurfingu 5 28.8.-6.9.2015
přihlašování nelze elektronicky
Pelješac, letovisko Orebic 36 (+ 5)   Štumbauer KTS/VKW 4 950,-
4000,-
4950,-
 
+ 120,- poj. *
1136
43055
15 Wellness 4.9.-12.9.2015Chorvatsko
Lanterna u Poreče
44 (+ 5) (+ 0) Malátová KTS/KWEL 4 500,-
4090,-
4590,-
1196
43057
16 Atletika 1.6.- 5.6.2015Č. Budějovice 20 (+ 5) (+ 0) Bahenský KTS/ATK 2 0,-
1500,-
1500,-

43058
17 Turistika, cyklo 4.9.-12.9.2015Chorvatsko
Medulin
8 dní pobytu
15 (+ 5) (+ 0) Havel KTS/KSTF 4 0,-
4500,-
4500,-

43059
18 Kurz regenerace a Kurz základů sebeobrany 4.9.-11.9.2015Lanterna
Chorvatsko
40 (+ 5) (+ 0) Michalov KTS/KTAI
KTS/KSEB
3
3
200,-
4310,-
4510,-
1205
43060
19 Kurz pěší turistiky 8.6.-12.6.2015Karlovy Dvory 30 (+ 5) (+ 0) Havel KTS/KPT 3 0,-
700,-
700,-

43061
20 Letní výcvikový kurz vodní turistiky 1 24.8.-28.8.2015Vltava 15 (+ 5) (+ 0) Tenglová KTS/VTUV 3 550,-
0,-
550,-
1137
21 Kurz základů sebeobrany 15.6.-20.6.2015České Budějovice 20 (+ 5) (+ 0) Michalov KTS/KSEB 3 500,-
0,-
500,-
1205
22 Kurz pohybových aktivit 22.6.-26.6.2015České Budějovice 25 (+ 5) (+ 0) Tomšíček KTS/KPAP 2 300,-
0,-
300,-
1206
23 Beach games 1 25.8.-28.8.2015České Budějovice 25 (+ 5) (+ 0) Tomšíček KTS/PHV 2 300,-
0,-
300,-
1195
24 Beach games 2 31.8.-3.9.2015České Budějovice 25 (+ 5) (+ 0) Tomšíček KTS/PHV 2 300,-
0,-
300,-
1195
25 Letní výcvikový kurz vodní turistiky 2 3.8.-7.8.2015Vltava 30 (+ 5) (+ 0) Havel KTS/VTUV 3 550,-
0,-
550,-
1137
26 Kurz IFAT, 8 hodin/den 14.9.-18.9.2015KTVS Na Sádkách 30 (+ 5) (+ 0) Požárek KTS/KFAT 2 2500,- /TV
3000,- /ostatní **
91111
91111
28 Kurz kanoistiky na divoké vodě 29.6.-3.7.2015České Vrbné
vodní kanál
20 (+ 5) (+ 0) Buchtel KTS/VKKDV 3 550,-
0,-
550,-
1137
29 Kurz záchranného plavání 25.5.-29.5.2015Plavecký stadion a KTVS 30 (+ 5) (+ 0) Hýsková KTS/KZPL 3 0,-
1100,-
1100,-

91101
30 Kurz námořního jachtingu
- prezentace
13.6.-20.6.2015
přihlašování nelze elektronicky
Jadranské moře 9 (+ 5)   Psalman KTS/NJV 2 0,-
7700,-
7700,-

43062
31 Kurz námořního jachtingu
- prezentace
27.6.-4.7.2015
přihlašování nelze elektronicky
Jadranské moře 9 (+ 5)   Psalman KTS/NJV 2 0,-
7700,-
7700,-

43062

 

UPOZORNĚNÍ - TÝKÁ SE POUZE KURZŮ WINDSURFINGU!!!!!

Závazné přihlášky pouze písemně u sekretářky KTVS od 9. 2. 2015. Vaše přihláška bude přijata sekretářkou KTVS pouze!!! po předložení potvrzení o zaplacení zálohy 950,- Kč převodem na účet PF, nebo složení v pokladně PF na podúčet 1136. Elektronická přihláška není možná.
*Pozn.: Na kurzy windsurfingu se studenti mohou nechat pojistit za 120,- Kč. Pokud mají vlastní pojištění musí ho doložit při nástupu na kurz.

 

KURZ NÁMOŘNÍHO JACHTINGU, PŘIHLAŠOVÁNÍ POUZE U SEKRETÁŘKY KTVS, doklad o zaplacení zálohy 3.700,- předložit společně s přihláškou.

 

Platba musí být uhrazena v pokladně Pedagogické fakulty nebo bankovním převodem nebo složenkou na poště na účet 104725778/0300, musí být uveden příslušný variabilní symbol kurzu (kurzovné a půjčovné mají svůj vlastní variabilní symbol!!!), specifický symbol - rodné číslo studenta.

Doklad o provedené platbě předložit osobně sekretářce KTVS. Na základě tohoto dokladu bude potvrzena elektronická přihláška. Pokud student včas nedoloží doklad o platbě, posunuje se na jeho místo náhradník.

** U kurzu č. 26 je poplatek za získání "osvědčení" 2.500,- Kč pro studenty TV, pro ostatní studenty je poplatek 3.000,- Kč.

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman