Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

OBOROVÁ TV - LETNÍ KURZY 2017

 

Přihlašování

 

  • K formuláři zápisu se dostanete kliknutím na odkaz ve sloupci "termín". (kromě kurzů windsurfingu, viz upozornění pod tabulkou)
  • Kurzy č. 1, 2 musí být zaplaceny do 31. 3. 2017

    Všechny ostatní kurzy musí být zaplaceny do 30. 4. 2017

  • (jen obor TV a NŠ; zájemci o výběrové kurzy si vybírají z nabídky výběrových kurzů)

 

sem.
číslo
kurzu
kurz
(klikněte pro bližší informace)
termín
(klikněte pro přihlášení)
místo max.
počet
míst
zapsáno vedoucí zkratka
STAG
kredity Půjčovné
Kurzovné
celkem
variabilní symbol
1 Kurz windsurfingu 1 pro posluchače TV
- prezentace
12.5.-21.5.2017
přihlašování nelze elektronicky
Pelješac, letovisko Orebic 36   Štumbauer KTS/VTWS
KTS/VKW
KTS/KW
3
4
2
950,-
3500,-
4450,-
 
+ 120,- poj. *
1136
43051
2 Kurz windsurfingu 2 pro posluchače TV
- prezentace
19.5.-28.5.2017
přihlašování nelze elektronicky
Pelješac, letovisko Orebic 21   Štumbauer KTS/VTWS
KTS/VKW
KTS/KW
3
4
2
950,-
3700,-
4650,-
 
+ 120,- poj. *
1136
43052
3 TaD turistiky a sportů v přírodě 20.5.-24.5.2017Tokániště 30 29 Kursová KTS/TDTSP 2 150,-
2100,-
2250,-
1268
43063
4 TaD turistiky a sportů v přírodě 25.5.-29.5.2017Tokániště 30 14 Kursová KTS/TDTSP 2 150,-
2100,-
2250,-
1268
43064
6 TaD cykloturistiky
- Program kurzů TDC 2017
19.6.-23.6.2017Byňov 20 6 Bago
Bahenský
KTS/TDC 2 150,-
2340,-
2490,-
1193
43066
7 Vodní turistika 1 5.6.-9.6.2017Vltava
kanál České Vrbné
25 8 Vobr KTS/VTWS 3 550,-
0,-
550,-
1137
8 Vodní turistika 2 19.6.-23.6.2017Rakousko
Salza
25 25 Vobr KTS/VTWS 3 550,-
0,-
550,-
1137
9 Letní kurz NŠ 24.6.-30.6.2017Nová Pec 40 36 Malátová KTS/LETP 3 200,-
2190,-
2390,-
1194
43067

 

UPOZORNĚNÍ - TÝKÁ SE POUZE KURZŮ WINDSURFINGU!!!!!

Závazné přihlášky pouze písemně u sekretářky KTVS od 9. 2. 2017. Vaše přihláška bude přijata sekretářkou KTVS pouze!!! po předložení potvrzení o zaplacení zálohy 950,- Kč převodem na účet PF, nebo složení v pokladně PF na podúčet 1136. Elektronická přihláška není možná.
*Pozn.: Na kurzy windsurfingu se studenti mohou nechat pojistit za 120,- Kč. Pokud mají vlastní pojištění, musí ho doložit při nástupu na kurz.

 

Platba musí být uhrazena v pokladně Pedagogické fakulty nebo bankovním převodem nebo složenkou na poště na účet 104725778/0300, musí být uveden příslušný variabilní symbol kurzu (kurzovné a půjčovné mají svůj vlastní variabilní symbol!!!), specifický symbol - rodné číslo studenta.

Doklad o provedené platbě předložit osobně sekretářce KTVS. Na základě tohoto dokladu bude potvrzena elektronická přihláška.

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman