Pedagogická fakulta - homepage

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky

Aktuality


Informace o bakalářském studiu germanistiky

Informace o navazujícím magisterském studiu

Doplňující didaktické/odborné studium německého jazyka pro učitele ZŠ/SŠ

Směrnice vedoucí katedry

Projekty

Události na katedře a fotogalerie


Bakalářská zkouška z německého jazyka

Otázky k SZZ:

Směrnice k SZZ

Bakalářské práce

Diplomové práce

Jazyková cvičení

Cizí jazyk němčina

Skripta v prodejně AK JU


Stipendia a stáže:


Nabídka pracovních míst


Sommerkolleg České Budějovice


STAG

Knihovny:

Zajímavé odkazy

 

 

facebook

SOMMERKOLLEG České Budějovice 2013

 

Program 2013 (.pdf)

 

 

Termín:

neděle 30. června - sobota 20. července 2013

Místo konání:

Jazyková škola EDUCOCENTER® Jiří Čapek s.r.o.
Štítného 12, 370 01 České Budějovice
V budově jazykové školy, která leží v centru města nedaleko od autobusového i vlakového nádraží, probíhá výuka a zároveň jsou zde studující ubytováni.

Pořadatelky:

Mgr. Jana Kusová, Ph.D.
Katedra germanistiky PF
Jihočeská univerzita České Budějovice/Budweis
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel. i fax: 387 773 226, e-mail: kusova@pf.jcu.cz
 
Prof.Mag. Hana Sodeyfi
Institut für Slawistik der Universität Wien,
Universitätscampus, Spitalgasse 2 - 4, Hof 3, 1090 Wien
Tel.: 0043-1-4277-428 08, e-mail: hana.sodeyfi@univie.ac.at
 

Lektoři a lektorky:

 • Dr.phil. Patricia Broser - Deutschkurs
 • Mag. Susanne Christof - Deutschkurs
 • Mgr. Jana Kusová, Ph.D. - Tschechischkurs, Organisation, Exkursionen, Partizipation an den Wahlseminaren "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit" und "Fachsprache und Fachübersetzung"
 • Paed.Dr. Vladimíra Květounová - Tschechischkurs
 • Dr. Naděžda Salmhoferová - Tschechischkurs, Wahlseminar "Fachsprache und Fachübersetzung"
 • Doc. Dana Pfeiferová - Wahlseminar "Tschechische und österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts", Organisation von Lesungen
 • Dr. phil. Zdeněk Pecka - Tschechischkurs, Rhetorik, Wahlseminar "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit"
 • Mgr. Martin Pokorný - Wahlseminar "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit" (Redakteur des Tschechischen Rundfunks)

Program:

 • jazyková výuka v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně (ne ve dnech exkurzí) bude orientována především na komunikaci; kurzy německého jazyka budou probíhat ve dvou skupinách - pro pokročilé a pro germanisty; vyučují rodilí mluvčí
  Rakouští účastníci absolvují odpovídající výuku češtiny.
 • volitelné semináře v odpoledních hodinách (v němčině i češtině):
  • česká a rakouská literatura 20. století
  • překladatelský seminář
  • tisková práce a práce s veřejností
 • autorská čtení: Radka Denemarková, Doron Rabinovici a Elisabeth Reichart
 • exkurze: České Budějovice, pivovar Budvar, Rožmberk nad Vltavou, Vyšší Brod a Bad Leonfelden, Č. Krumlov, Freistadt, Tábor, Chýnov, Jindřichův Hradec
 • filmové večery: promítání aktuálních filmů české a rakouské produkce v obou jazycích (případné změny programu vyhrazeny)

Účastníci: přednostně studující humanitních a příbuzných oborů, popř. studující se zájmem o širší humanitní vzdělání

18 studujících z České republiky a 18 studujících z Rakouska

Podmínky účasti:

věk 20 - 35 let, studující VŠ v ČR s českým nebo slovenským občanstvím (přednost bude dána uchazečkám a uchazečům, kteří ještě žádný Sommerkolleg neabsolvovali)

Termín pro podání žádosti:

písemné žádosti se přijímají s poštovním razítkem nejpozději 30. 4. 2013 na adrese pořadatelky Mgr. Jany Kusové, Ph.D. (viz výše)

Podklady pro přihlášení:

 • formulář žádosti o přijetí
 • strukturovaný životopis v němčině
 • zdůvodnění žádosti o účast v němčině
 • přehled dosavadních klasifikovaných výsledků studia (výtisk z databáze) potvrzený studijním oddělením v češtině (nekopírujte prosím index)
 • doklad o úrovni znalosti němčiny (kopie mezinárodně uznávaného diplomu, příp. potvrzení z katedry jazyků o úrovni znalostí; studující germanistiky doklad o jazykových znalostech přikládat nemusí)

Finanční zabezpečení:

Účastníkům je poskytnuto bezplatné ubytování, plná penze ve dnech výuky, účast na výuce a všech dalších nabízených programech, doprava během exkurzí a návštěvy kulturních památek obsažené v programu kolegia.

Poplatek:

Studující vybraní k účasti platí před začátkem kurzu účastnický poplatek ve výši 3.000,- Kč.

Možnosti využití volného času:

Místo konání letního kolegia se nachází v centru Českých Budějovic, nedaleko od vlakového i autobusového nádraží, v blízkosti kulturních a sportovních zařízení (internet zdarma přímo v budově, wifi připojení na pokojích, kino, divadlo, letní plovárna, cyklistická a bruslařská stezka v dosahu, pěší turistika). Pokoje jsou vybaveny kuchyňkou se sporákem, lednicí a základním nádobím. Je možné domluvit praní prádla.

 

 

Prezentace SOMMERKOLLEG "České Budějovice 2008" (ke stažení, .pps, 30 MB)

Prezentace SOMMERKOLLEG "České Budějovice 2007" (ke stažení, .pps, 11 MB)

Prezentace SOMMERKOLLEG "České Budějovice 2006" (ke stažení, .pps, 11 MB)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra germanistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KNJ PF JU       správa webu: Martin Toman