Pedagogická fakulta - homepage

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky

Aktuality


Informace o bakalářském studiu germanistiky

Informace o navazujícím magisterském studiu

Doplňující didaktické/odborné studium německého jazyka pro učitele ZŠ/SŠ

Směrnice vedoucí katedry

Projekty

Fotogalerie


Bakalářská zkouška z německého jazyka

Otázky k SZZ:

Směrnice k SZZ

Bakalářské práce

Diplomové práce

Jazyková cvičení

Cizí jazyk němčina

Skripta v prodejně AK JU


Stipendia a stáže:

Nabídka pracovních míst


Sommerkolleg České Budějovice


STAG

Knihovny:

Zajímavé odkazy

 

 

facebook

 

Univie: summer school for Czech-German Language Tandem:
Sommerkolleg České Budějovice 2017

Bewerbung

Čeští studující

 

Termín:

neděle 9. - sobota 29. července 2017

Pořadatelky:

Mgr. Jana Kusová, Ph.D.
Katedra germanistiky PF
Jihočeská univerzita České Budějovice/Budweis
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.: 387 773 226, e-mail: kusova@pf.jcu.cz
 
Prof.Mag. Hana Sodeyfi
Institut für Slawistik der Universität Wien,
Universitätscampus, Spitalgasse 2 - 4, Hof 3, 1090 Wien
Tel.: 0043-1-4277-428 08, e-mail: hana.sodeyfi@univie.ac.at
 

Lektoři a lektorky:

 • Mag. Christine Henriquez Blauth - kurz němčiny
 • M. A. Gabrielle Hassler - kurz němčiny
 • Mgr. Jana Kusová, Ph.D. - organizace, exkurze, volitelný seminář Fachübersetzung theoretisch und praktisch
 • Dr. phil. Naděžda Salmhoferová - kurz češtiny, participace na volitelném semináři Fachübersetzung theoretisch und praktisch
 • Doc. Dana Pfeiferová - volitelný seminář Tschechische und österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts, kurz češtiny, organizace autorských čtení
 • Dr. phil. Zdeněk Pecka - kurz češtiny, rétorika
 • Mag. Robert Marchl - v případě potřeby kurz němčiny
 • Mgr. Radka Denemarková, Ph.D. - workshop Literarisches Übersetzen

Program:

 • jazyková výuka v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně (ne ve dnech exkurzí) bude orientována především na komunikaci; kurzy německého jazyka budou probíhat ve třech skupinách - pro pokročilé a pro germanisty; vyučují rodilí mluvčí. Rakouští účastníci absolvují odpovídající výuku češtiny.
 • několikadenní workshop Literarisches ÜbersetzenRadkou Denemarkovou (více informací zde). Promovaná germanistka, významná česká spisovatelka a vynikající překladatelka (např. románů nositelky Nobelovy ceny za literaturu Herty Müller, dále Michaela Stavariče či Anny Kim) zprostředkuje účastníkům a účastnicím workshopu základy literárního překladu. Soustředí se při tom na kratší prozaické texty a intenzivní diskuzi o problematických pasážích a jevech (slovní hrátky, sociolekt, idiolekt, dialekt, neologismy atd.). Cílem je najít vhodný překlad výchozího textu, a sice jako kompromis mezi filologickou přesností a osobitostí daného textu. Překládat se bude v obou směrech, těžištěm ale budou překlady z němčiny do češtiny.
 • volitelné semináře v odpoledních hodinách (v němčině i češtině):
  • Tschechische und österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts - Doz. PhDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.
  • o Fachübersetzung theoretisch und praktisch - Mgr. Jana Kusová, Ph.D., Dr. phil. Naděžda Salmhoferová
 • autorská čtení: Friedrich Achleitner, Radka Denemarková a Michael Stavaric
 • exkurze: Borovany (augustiniánský klášter, naučná stezka Totalita rozděluje); zámek Kratochvíle a město Prachatice; Český Krumlov (zámek a město); Telč (zámek) a Slavonice (město); Linz

Účastníci:

18 studujících z České republiky a 18 studujících z Rakouska

Podmínky účasti:

studující veřejných VŠ v ČR (přednost bude dána uchazečkám a uchazečům, kteří ještě žádný Sommerkolleg neabsolvovali)

Termín pro podání žádosti:

písemné žádosti se přijímají s poštovním razítkem nejpozději 30. 4. 2017 na adrese pořadatelky Mgr. Jany Kusové, Ph.D. (viz výše)

Podklady pro přihlášení:

 • formulář žádosti o přijetí
 • strukturovaný životopis v němčině
 • zdůvodnění žádosti o účast v němčině
 • přehled dosavadních klasifikovaných výsledků studia (výtisk z databáze) potvrzený studijním oddělením v češtině (nekopírujte prosím index)
 • doklad o úrovni znalosti němčiny (kopie mezinárodně uznávaného diplomu, příp. potvrzení z katedry jazyků o úrovni znalostí; studující germanistiky doklad o jazykových znalostech přikládat nemusí)

Finanční zabezpečení:

Účastníkům je poskytnuto bezplatné ubytování, plná penze ve dnech výuky, účast na výuce a všech dalších nabízených programech, doprava během exkurzí a návštěvy kulturních památek obsažené v programu kolegia.

Poplatek:

Studující vybraní k účasti platí před začátkem kurzu účastnický poplatek ve výši 3.000,- Kč.

Možnosti využití volného času:

Místo konání letního kolegia se nachází v centru Českých Budějovic, nedaleko od vlakového i autobusového nádraží, v blízkosti kulturních a sportovních zařízení (internet zdarma přímo v budově, wifi připojení na pokojích, kino, divadlo, letní plovárna, cyklistická a bruslařská stezka v dosahu, pěší turistika).

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra germanistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2017 KNJ PF JU       správa webu: Martin Toman