Pedagogická fakulta - homepage

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky

Aktuality


Informace o bakalářském studiu germanistiky

Informace o navazujícím magisterském studiu

Doplňující didaktické/odborné studium německého jazyka pro učitele ZŠ/SŠ

Směrnice vedoucí katedry

Projekty

Archiv: významné události na katedře

Fotogalerie


Bakalářská zkouška z německého jazyka

Otázky k SZZ:

Směrnice k SZZ

Bakalářské práce

Diplomové práce

Jazyková cvičení

Cizí jazyk němčina

Skripta v prodejně AK JU


Stipendia a stáže:

Nabídka pracovních míst


Sommerkolleg České Budějovice


STAG

Knihovny:

Zajímavé odkazy

 

deutsch

facebook

Archiv: události na katedře

 

Den otevřených dveří na katedře germanistiky
13. 1. 2017

 

Výstava Narozeni v Čechách a na Moravě, ale (ne)známí?
Foyer AK JU
1. - 31. leden 2017

 

Prof. Gerald G. Sander - Gastvortrag und Workshop
15. - 16. 12. 2016

 

Smlouva o fakultní škole Neue Musikmittelschule ve Freistadtu. Do spolupráce s freistadtskou školou se zapojí katedry germanistiky a hudební výchovy. Jejich studenti budou na rakouské škole pravidelně vyučovat v rámci svých pedagogických praxí.
15. 12. 2016

 

Zprávy TV Jéčko (16. 12. 2016, od 2:26)
Reportáž ČRo (21. 12. 2016)

 

Aktivní role učitele v 21. století - interkulturní výzvy v příhraničí Bavorsko - Česká republika, podpora: Česko-německý fond budoucnosti
Pasov, 8. - 10. 12. 2016

 

"Marillen oder Aprikosen? - Kurze Einführung ins österreichische Deutsch und den Wiener Dialekt"
30. 11. 2016

 

Hospitace ve výuce německého jazyka a cizích jazyků v Neue Musikmittelschule ve Freistadtu
17. - 18. 11. 2016

 

Univerzita Pasov na katedře germanistiky PF JU, podpora: Česko-německý fond budoucnosti, Budweiser Budvar
28. - 30. 5. 2016

 

Sommerkolleg
10. - 30. 7. 2016

 

Den kateder - shromáždění akademické obce katedry germanistiky PF JU
11. 5. 2016

 

Praxe v Musikmittelschule Freistadt
Freistadt 18. 4. 2016

 

Projekt Interkulturelles Lernen.
Podpořeno Česko-německým fondem budoucnosti.
Hohenau 14. 3. 2016

 

Versuch´s mal in Österreich!
18. 3. 2016

 

Současná migrace jako výzva pro učitele němčiny
Třídenní studijní a pracovní pobyt v Chemnitz
2. 3. 2016

 

Liber Amicorum, Präsentation der Festschrift für Prof. Václav Bok zum 75. Geburtstag České Budějovice, Konferenz 7. - 9. Mai 2014.
9. Únor 2016

 

Libuše Moníková: Das Gesamtwerk. Ein Vortrag zum 70. Geburtstag der Autorin. Přednáška doc. Dany Pfeiferové.
katedra germanistiky, 15. prosince 2015

 

Výstava Rakouského kulturního fóra Neklidný klid před bouří, foyer AK
7. - 18. prosinec 2015

 

První světová válka na fotografiích z ateliéru Seidel, Ing. Petr Hudičák, kurátor expozice a sbírek Musea Fotoatelier Seidel
katedra germanistiky, 24. listopadu 2015

 

Projekt Pasov 10. - 12. 12. 2015 | Česko-německý fond budoucnosti

 

30. listopadu 2015

Prof. Dr. Gerald Sander, M.A., Mag. rer. publ., Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen, Ludwigsburg:
Die Flüchtlingsdebatte in Deutschland (.pps)

 

16.-18. září 2014

Deutsch ohne Grenzen, konference Svazu germanistů ČR

 

7.-9. května 2014

Liber Amicorum, Symposium und Festschrift für Prof. Václav Bok zum 75. Geburtstag

 

Grenzüberschreitender Workshop: Interkulturelle Deutschdidaktik in Freistadt

Es nahmen 14 Studierende aus Tschechien und 8 Studierende aus Österreich teil. Die Zielsetzung dieses Workshops war, einerseits die verschiedenen Methoden im DaF-Unterricht kontrastiv zu analysieren und auch neue Ideen zu entwickeln, die für den Fremdspracherwerb und zusätzlich für eine bessere Vermittlung der eigenen Muttersprache bedeutend sind. Anderseits förderte dieser bilaterale Austausch zusätzlich die Auseinandersetzung mit der eigenen und fremden Kultur. Die zukünftigen Lehrerpersonen haben dadurch gelernt, sich ihrer eigenen Kultur bewusst zu werden, Perspektiven zu wechseln sowie interkulturelle Kompetenz aufzubauen.

 

25.03.2014 Theateraufführung und ein Abend ohne Grenzen

Im Rahmen des Interkulturellen Teamteachings fand im Velbloud Mighty Klub die Uraufführung des neuen Theaterstücks: Ach du lieber Himmel von den Kindern Zimmermanns sowie eine interkulturelle Party zu tschechischer und deutschsprachiger Musik statt.

 

Interkulturelles Teamteaching: 11.03. – 25.04. 2014 České Budějovice und Linz

Tschechisch-österreichische Tandemteams unterrichten gemeinsam eine Deutsch-als-Erstsprache-Unterrichtseinheit in Linz sowie eine Deutsch-als-Fremdsprache-Unterrichtseinheit in Budweis.

 

Katedra germanistiky PF JU a Rakouské kulturní forum v Praze:
autorské čtení rakouské spisovatelky slovinského původu Maji Haderlap

Autorka četla ze svého románu Engel des Vergessens

středa 15. května 2013 v 17 hodin

v budově Dukelská, D412

 

Ein Abend ohne Grenzen/Večer bez hranic - 23.04. 2013

večer českých a rakouských studentů

premiéra původní divadelní hry: Rotkäppchen damals und heute

Velbloud Mighty Klub

 

18. dubna 2013

Dr.Phil. Thomas Pimingsdorfer, katedra germanistiky PF JU: Úvod do rakouské němčiny (.pps)

 

17. dubna 2013

Prof. Norbert Seibert a Dr. Doris Cihlars, Univerzita Pasov: Tajemství dobrého učitele (.pdf)

Prof. Peter Schürz, Pädagogische Hochschule OÖ Linz: Vzdělávání v oboru němčiny jako cizího jazyka (DaF) v Rakousku (.pps)

 

Interkulturelles Teamteaching 2013 - 15.3. - 24.4.2013

Tschechisch-österreichische Tandemteams unterrichten gemeinsam eine Deutsch-als-Erstsprache-Unterrichtseinheit in Linz sowie eine Deutsch-als-Fremdsprache-Unterrichtseinheit in Budweis.

 

Weihnachtsparty - 13.12. 2012

 • vánoční večírek katedry germanistiky pro všechny germanisty
 • pohoštění, vánoční výzdoba, punč a svařené víno
 • návštěva studentů z Univerzity Pasov
 • zajímavý program, hlavní bod večera: divadelní představení, které si připravili studenti germanistiky

 

Studienreise Wien - 21.-22. 11. 2012

 1. Literaturtheoretischer Bereich - Literaturspaziergang durch Wien (Dr. phil. Zdeněk Pecka)
 2. Pädagogisch-didaktischer Bereich - Tschechisch als Fremdsprache (Mgr. Jana Kusová, Ph.D.)
 3. Kunsthistorischer Bereich - Wien 1900. Sammlung Leopold (Mag. Susanne Christof)

 

Tage der österreichischen Kultur am 17. und 18. 10. 2012

Workshops:
Das (un)bekannte Nachbarland , Musik aus Österreich (Praktische Beispiele von Dialekt- und Umgangssprache in Österreich)

Vorträge:
Besonderheiten der österreichischen Literatur des 20. Jhds, Die österreichische Standardvarietät des Deutschen, Das typisch Österreichische in den Werken von Wolf Haas mit Filmpräsentation und – analyse des Films Silentium, Präsentation der AKTION Österreich-Tschechische Republik und das Sommerkolleg in Budweis

Gedenklesung für Wendelin Schmidt-Dengler:
Doron Rabinovici mit Andernorts

 

Seminář katedry germanistiky "Landeskunde Schweiz" - 15. a 16. října 2012

Slavnostní otevření švýcarské knihovny "Schweizer Bibliothek" velvyslancem Švýcarské konfederace panem André Regli. Jedná o významný kulturní počin, který je plánován jako dlouhodobý projekt rozvoje knihovny a spolupráce se švýcarskými kulturními institucemi.

 

Slavnostní podpis Dohody o Rakouské knihovně v Českých Budějovicích 10. července 2012

Slavnostní podpis Dohody o Rakouské knihovně v Českých Budějovicích 10. července 2012: za českou stranu dohodu podepsal Prof. Dr. Libor Grubhoffer, CSc., rektor JU, za rakouskou stranu rakouský velvyslanec Ferdinand Trauttmansdorff a vyslanec Martin Eichtinger.

Součástí slavnostního podpisu bylo autorské čtení rakouského autora českého původu Michaela Stavariče. Publikum tvořili z velké části také účastníci česko-rakouského Letniho kolegia na PF JU.

 

Teamteaching České Budějovice – Linz 24. a 25. 4. 2012

Pilotní projekt společné česko-rakouské výuky na českobudějovických a lineckých gymnáziích.

Bilaterální spolupráce Pedagogické fakulty a Hornorakouské pedagogické vysoké školy

Cíl projektu:
- přivést ke spolupráci studenty učitelství
- překonat předsudky a společně vyučovat a tím překonat předsudky u studentů středních škol obou zemí
- seznámit se, pobavit se
- nastartovat dlouhodobou spolupráci ve společné výuce

Projekt ve zpravodajství Jihočeské televize

 

Literární čtení: Andreas F. Kelletat: Kevin lernt Dolmetschen

Ústav germanistiky FF JU, IC DAAD Praha a Goethe-Zentrum Vás srdečně zvou na autorské čtení:

Andreas F. Kelletat:

Kevin lernt Dolmetschen

Datum: 29. 11. 2010 od 11:00 hod.
Místo konání: Pedagogická fakulta, Dukelská 9, učebna č. 224

Čtení se koná v německém jazyce. - Vstup zdarma.

Andreas F. Kelletat, 1954 in Hamburg geboren, studierte in Köln Germanistik, Osteuropäische Geschichte und Skandinavistik. Seit 1984 ist er in der universitären Ausbildung von Übersetzern und Dolmetschern tätig, zunächst in Vaasa (Finnland), seit 1993 in Germersheim. Kelletat hat zahlreiche literatur- und übersetzungs-wissenschaftliche Beiträge veröffentlicht. Seit 2007 sind vermehrt fußnotenfreie Texte entstanden.
Andreas F. Kelletat beschreibt humorvoll und selbstironisch, wie an der Hochschule für Übersetzen und Dolmetschen in der pfälzischen Kleinstadt Gommersbach gelehrt, gelernt und geforscht wird. Im Mittelpunkt seiner Erzählungen steht Professor Sottkowski, der die aus vielen unterschiedlichen Kulturen stammenden ausländischen Studenten Steiner Hochschule zu Übersetzern bzw. Experten für Deutsch und Deutsches ausbilden soll. Aber nicht nur um DAAD-Stipendiaten und Deutsch als Fremdsprache geht es in diesen Geschichten aus dem globalen Dorf Gommersbach, nicht nur um den typisch deutschen Dauerkonflikt zwischen Bildung und Ausbildung, sondern auch um Schreihälse in Athen oder den Studenten Kevin. Der möchte Dolmetscher werden, aber hat er dafür überhaupt das Zeug?

 

IRENA BREŽNÁ: Die beste aller Welten

Das Institut für Germanistik der Philosophischen Fakultät
und
das Institut für Germanistik der Pädagogischen Fakultät der Südböhmischen Universität in České Budějovice

Lesung und Disskusion: IRENA BREŽNÁ

Die beste aller Welten
Nejlepší ze všech světů

Institut für Germanistik? Pädagogische Fakultät der Südböhmischen Universität? III. Stock, Raum 416

Mittwoch, den 24. November 2010, um 14.00

Die Lesung wird von ProHelvetia gefördert.

 

Goethe-Zentrum: prezentace centra a certifikovaných jazykových zkoušek z NJ

Katedra germanistiky PF JU a Goethe Zentrum České Budějovice

Goethe-Zentrum představilo své aktivity, nabídku akcí pro studenty germanistiky, možnosti využití knihovny, jazykových kurzů atd. a seznámilo posluchače s nabídkou jazykových zkoušek, certifikátů a diplomů z německého jazyka, které je možné složit nebo získat.

ve čtvrtek 11. 11. 2010
od 14 do 15 hodin
na D319

 

Pozvánka na přednášku

Katedra germanistiky PF JU
srdečně zve na přednášku

„Neurolingvistika ve výuce cizích jazyků“

Přednášející: PhDr. Martin Lachout, Ph.D., vedoucí oddělení německého jazyka, Metropolitní univerzita Praha

Termín a místo konání:
pondělí 8. 11.2010
11.00 – 12. 30 hod., TL 301

 

Goethe-Zentrum JC JU a katedra germanistiky PF JU srdečně zvou na seminář

„Deutsch mit Lust und Spaß“ - 4. 11. 2010 od 14.45 do 16.45 na D311. Lektorka: PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.

 

Robert Menasse - autorské čtení významného rakouského spisovatele

Robert Menasse četl ze své sbírky povídek Ich kann jeder sagen: Erzählungen vom Ende der Nachkriegsordnung (2009).

11. 10. 2010

 

Vladimíra Květounová: Pro studenty hranice neexistují

(Ohlédnutí za Letním kolegiem 2010 pořádaném Katedrou germanistiky PF JU v červenci 2010)
Jihočeská univerzita (čtvrtletník) 2/2010, s. 44, 45.

 

Přednáška Jeho Excelence Helmuta Elfenkämpera, Velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR

Katedra germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
a Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze
si vás dovolují pozvat na přednášku s názvem
Vícejazyčnost v Evropě a cizí jazyk němčina
kterou přednese

Jeho Excelence

Helmut Elfenkämper

Velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice

Pondělí 21. dubna, 15.30 hod.
Katedra germanistiky PF JU, Dukelská 9
místnost D 319

 

Dr. Simon-Pelanda: "Auf Augenhöhe - Bildungskooperation des Goetheinstituts"

Herr Dr. Simon-Pelanda
Goetheinstitut Prag, Referent für Bildungskooperation Deutsch

spricht

über die aktuellen Entwicklungen des Goetheinstituts, besonders in Hinblick auf die Tschechische Republik.

Dienstag, 15. April 2008, 11 Uhr, Raum D115

 

Stipendien für ein Studium in Deutschland

Das Institut für Germanistik lädt am 27. März 2008 um 14:00 Uhr in D 321 zu einer Informationsveranstaltung zum Thema "Stipendien für ein Studium in Deutschland" ein.
Vortragende: Dr. Dorothea Uhle
DAAD-Informationszentrum Prag
Zu diesem Vortrag sind alle Interessentinnen und Interessenten herzlich eingeladen.

 

Autorské čtení rakouské autorky Elisabeth Reichart

Katedra germanistiky
PF JU České Budějovice
vás srdečně zve

na autorské čtení rakouské autorky

Elisabeth Reichart

z románu

"Das Haus der sterbenden Männer",

které se koná dne 13.3.2008 (čtvrtek)
od 13,00 hod. v EIC, Krajinská 2, České Budějovice.

 

Autorské čtení: Eleonore Hummel

Pozvánka na autorské čtení

Eleonore Hummel: Die Fische von Berlin

(konané u příležitosti výstavy "Der andere Blick")
Datum: 28. 2. 2008 od 15:00 hod.
Místo konání: Metropol, Mistnost 231

Eleonora Hummel, geboren 1970 in Kasachstan, ist Russlanddeutsche und lebt in Dresden. Sie ist seit 1995 literarisch tätig und veröffentlichte Prosabeiträge und Artikel in zahlreichen Zeitschriften. Für ihren ersten Roman "Die Fische von Berlin" (2005), erhielt die Schriftstellerin 2006 den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis der Robert Bosch Stiftung.

Die autobiografische Geschichte wird aus der Sicht der zwölfjährigen Alina erzählt, die mit ihrer älteren Schwester, ihrem älteren Bruder und den Eltern in der Sowjetunion lebt. Eleonora Hummel verschränkt die Erinnerungen des Großvaters an die Leidensgeschichte der deutschstämmigen Familie unter der kommunistischen Diktatur mit der auch unter den Blicken der Behörden nicht kleinzukriegenden Hoffnung des Vaters, nach Deutschland ausreisen zu dürfen.

Čtení se koná v německém jazyce.

 

Exkurze do Rakouského kulturního fóra v Praze

Katedra germanistiky
zve
studenty germanistiky na exkurzi do

Rakouského kulturního fóra v Praze

(http://www.bmeia.gv.at/cz/kultura/praze.html)

Rakouské kulturní fórum (RKF) spolupracuje s naší katedrou při přípravách společných projektů, literárních čtení rakouských autorů apod. Na programu je prohlídka RKF a oficiální přijetí vedoucími pracovníky RKF.

Exkurze se koná v pondělí 10. března. Dopravním prostředkem bude vlak na levný skupinový lístek (odjezd z ČB 8.45).

Účastníci exkurze budou omluveni z výuky.
Přihlášky: doc. Eder, Mag. Pimingsdorfer, Mgr. Pecka

 

Vortrag von Herrn Dr. Scharinger, Leiter der Raiffeisenbank Linz und Honorarkonsul der Tschechischen Republik in Linz

Einladung zum Vortrag von Herrn Dr. Scharinger, Leiter der Raiffeisenbank Linz und Honorarkonsul der Tschechischen Republik dort über Beziehungen der Universität zur Wirtschaft und andere Fragen.

Vortragssaal der Akademie der Wissenschaften

4. März, 15 Uhr.

 

Standard und Varietät in der deutschen Gegenwartssprache

Katedra germanistiky srdečně zve na přednášku dr. Víta Dovalila (FF UK)

Standard und Varietät in der deutschen Gegenwartssprache

Přednáška se koná ve středu 5. 12. ve 13.00 v místnosti TL 201.

 

Večer německého baroka

Goethe-Zentrum EIC JU
pořádá
ve středu 28.11. od 19,30
závěrečný koncert Festivalu německy mluvící kultury.
Koncert "Večer německého baroka" se koná na Malé scéně Domu kultury Metropol v Českých Budějovicích.
Vstup zdarma.

 

Auf dem Weg zum Erfolg - Der Lyriker Hugo Salus und die "Deutsche Dichtung"

Einladung zum Vortrag:

Ao. Univ.-Prof. Dr. Klaus Heydemann (Universität Wien):
Auf dem Weg zum Erfolg - Der Lyriker Hugo Salus und die "Deutsche Dichtung"

 

Adalbert Stifter in Böhmen: "Das Meer muss ich sehen"

Einladung zur Autorenlesung:

Der Schriftsteller und Theaterregisseur Joseph Berlinger hat die Orte aufgesucht, die im Leben Adalbert Stifters eine wichtige Rolle spielten und jeweils ein Essay dazu verfasst.
An den Originalschauplätzen in Cheb und Oberplan wird er aus den entsprechenden Kapiteln lesen.

18.11.07, 19:00 Uhr/hod., Horní Planá Centrum Adalberta Stiftera/Adalbert-Stifter-Zentrum (Centrum Adalberta Stiftera, Jiráskova 168, 382 26 Horní Planá)

19.11.07, 19:00 Uhr/hod., Egerer Museum Cheb (Egerer Museum, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, 350 11 Cheb)

Eintritt frei.

 

Akce Festivalu německy mluvící kultury

Goethe centrum si Vás opět dovoluje pozvat na své akce. Jedná se další akce v rámci letošního Festivalu německy mluvící kultury 2007. Uvedené akce jsou vhodné jak pro veřejnost, tak pro školní kolektivy a pro učitele němčiny.

NaturVision 2007 - Fascinace přírodou:
(výstava fotografií)
Termín konání: 6.11. - 29.11.2007
Místo konání: Galerie Nahoře, DK Metropol, Senovážné nám. 2, České Budějovice
Vernisáž: 6.11. v 16:00

Fascinace přírodou ve filmu (německý dokumentární film s přírodní tematikou)
Termín konání: 15.11. nebo 23.11.07, program na 3 hodiny
Místo konání: Gymnázium Česká, České Budějovice
Vstup zdarma.
Na akci je nutné se předem objednat!

"Německá města pod lupou - tentokrát o Augsburku":
Goethe-Zentrum pro Vás připravilo další pořad z diskusních workshopů či přednášek se zaměřením vždy na jedno německé město. Tentokrát o Augsburku. Čeká na Vás řada informací a projekcí, fotografií a obrázků o tomto městě a také se dozvíte něco o lidech a jejich životním stylu. V průběhu akce proběhne i ochutnávka německého vína.
Lektor: Matthias Krumpholz (rodilý mluvčí)
Datum: 20.11.2007, 17:30
Místo: Goethe-Zentrum
Vstup zdarma.
Na akci je nutné se přihlásit!

Večer německého baroka:
Termín: 28.11. 2007, začátek v 19:30
Místo konání: Malá scéna, Dům kultury Metropol, Senovážné nám. 2, České Budějovice
Interpreti: Komorní orchestr Jihočeského divadla
Vstup zdarma!
Na akci je nutné se předem objednat!

Seminář pro učitele NJ "Weihnachten im Deutschunterricht":
Termín: 4.12. 2007, 10.00 - 14.15
Místo konání: Goethe-Zentrum
Účastnický poplatek: 260 Kč (210 Kč členové SGUN)
Na akci je nutné se předem objednat!

Film "Životy těch druhých":
Termín: 15.11.2007, 17.30
Místo konání: kino Kotva
Vstupné: 90,- / studenti 80,-

Film "Poslední vlak":
Termín: 21.11.2007, 20.00
Místo konání: kino Kotva

 

Ochutnávka specialit německé kuchyně

Goethe-Zentrum EIC JU: Festival německy mluvící kultury

Ochutnávka specialit německé kuchyně

Termín: 30.10.2007, začátek 18:30 hod.

Místo konání: Caffé bar Piccolo, Na Mlýnské stoce 7, České Budějovice

 

Filmové představení Bílá Masajka

Goethe-Zentrum EIC JU: Festival německy mluvící kultury

Filmové představení Bílá Masajka

Termín: 18.10.2007, začátek v 10 hod.

Místo konání: Multikino CineStar, ČB

 

Divadelní představení "Krasser Stoff"

Termín: 11.10.2007, začátek v 11 hod.

Místo konání: Malá scéna Metropol, Č. Budějovice

Preventivní divadelní hra o násilí, šikaně, alkoholu, sexualitě, zneužívání drog, znečišťování životního prostředí a sociální odpovědnosti.
Součástí divadelní hry je interaktivní část, kdy diváci mají možnost si vyzkoušet hravě vlastní alternativy.
Vhodné pro studenty SŠ, dospělé, pedagogy, multiplikátory, kteří se potýkají různým způsobem s těmito tématy.

Hraje: Galli Präventionstheater, Wiesbaden, www.galli.de.
Přihlášení nutné v Goethe-Zentru.

 

Der andere Blick - Deutsch schreibende Autoren nicht deutscher Muttersprache

Goethe-Zentrum EIC JU: Festival německy mluvící kultury

Výstava knih "Der andere Blick - Deutsch schreibende Autoren nicht deutscher Muttersprache":

Termín: 2.-31.10.2007 (8:00 - 18:00 hod.)

Místo konání: Kulturní dům METROPOL - 2. patro, Senovážné náměstí 2, České Budějovice

Výstavu mohou navštívit i školní kolektivy, pro návštěvníky je připraven kvíz o knižní ceny, pro školní kolektivy pracovní list zaměřený na téma této výstavy.

 

Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut

Das "Ab-Und-Zu-Theater" der studentischen, deutschsprachigen Theatergruppe an der TU Liberec, lädt ein zur Theater-Aufführung am

19. April um 19 h im Südböhmischen Theater

Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut

Es handelt sich um eine expressionistische Theaterrevue mit Texten von Jacob van Hoddis, Gottfried Benn, Franz Werfel, Alfred Wolfenstein, Georg Britting und Wilhelm Klemm.

Die Revue will sich dem Expressionismus, jener vielschichtigen literarischen Richtung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, mosaikartig annähern, durch kurze Szenen und lyrische Intermezzi.

 

AUTORENLESUNG mit RADEK KNAPP

Österreichisches Kulturforum Prag
Institut für Germanistik, PF JU
Goethe-Zentrum CB

laden herzlich ein zur

AUTORENLESUNG
mit
RADEK KNAPP
(mit tschechischer Übersetzung!)

Wann? Freitag, 16.3.07, 13.00
Wo? EIC, Krajinska 2, CB

Radek Knapp (geb. 3. August 1964 in Warschau) ist ein österreichischer Schriftsteller.
Er wuchs in Polen bei seinen Großeltern auf, bis er 1976 seiner Mutter nach Wien folgte.
Dort studierte er nach seiner Matura an der Universität Wien Philosophie. Er hielt sich mit verschiedenen Jobs über Wasser.
Sein Durchbruch als Autor gelang ihm 1994 mit seinem Erzählband "Franio". Dafür erhielt er den Aspekte-Literaturpreis, der bisher sein größter Erfolg war. Seit diesem Zeitpunkt arbeitet er als freier Schriftsteller. Seine Werke "Ente à l'orange", "Herrn Kukas Empfehlungen", "Papiertiger" sowie "Gebrauchsanweisung für Polen" waren alle sehr erfolgreich.
Der Roman "Herrn Kukas Empfehlungen", aus dem der Autor lesen wird, zeichnet sich neben seiner Tiefgründigkeit nicht zuletzt durch seinen Humor aus. Köstliche Unterhaltung bei dieser Lesung, die von Lenka Houskova auch ins Tschechische übersetzt wird, ist also garantiert!

 

Dr. Sander: Grundlagen der Wirtschaft WS 2007

 

Kompaktseminar der Universitäten Augsburg und České Budějovice

Institut für Germanistik, České Budějovice, 30. 4. - 4. 5. 2007

Vom 30. April bis zum 4. Mai 2007 fand das gemeinsame Kompaktseminar der Universitäten Augsburg und Budweis statt. Es führte unter dem Seminartitel/ "Ich bin ein amtlicher Idiot". Aspekte des Schelmischen in der tschechischen und deutschen/ /Literatur/ Studenten des Germanistischen Instituts der Universität Budweis und des Lehrstuhls für Komparatistik/Vergleichende literaturwissenschaft in Augsburg zusammen. Mehr als 20 Teilnehmer unter der Leitung von Bernadette Malinowski (Augsburg) und Jürgen Eder (Budweis) diskutierten die europäische Tradition des Schelmenromans von Cervantes bis zu Beispielen der Gegenwartsliteratur. Werke von Hasek, Hrabal und Viewegh einerseits, von Thomas Mann, Grass und Brussig andererseits wurden besprochen und halfen, die Bedeutung der jeweiligen kuturellen und historischen Kontexte für die Gattung zu verstehen.
Neben dem wissenschaftlichen Programm gab es eine Reihe von Veranstaltungen, die unsere deutschen Gäste mit der Stadt und Region bekannt machen sollten: ein Tagesausflug nach Nove Hrady gehörte dazu ebenso wie ein Besuch der Budvar-Brauerei, ein Höhepunkt war sicher auch die Teilnahme an der Ausstellungeröffnung im Rathaus mit Bildern des Budweiser Malers Ota Matoušek. Zum Abschluß der Woche gab der Kabarettist und Aktionskünstler Jaromir Konecny einen witzigen und nachdenklichen Einblick in Geschichte und Geschichten des Humors in der tschechischen Literatur.
Das Seminar wurde aus Mitteln des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Universität Augsburg gefördert. Vor allem Frau Lenka Hulkova ist es zu verdanken, dass dies möglich wurde und der Ablauf des Seminars nahezu perfekt war. Im nächsten Jahr soll das Seminar in Augsburg stattfinden, Zdenek Pecka und Jörg Adam werden dann die Seminarleitung übernehmen.

Fotogalerie

 

UWE KIND

POZVÁNKA PRO STUDENTY GERMANISTIKY VŠECH SKUPIN A ROČNÍKŮ

6. 12. 2006 od 11.00 - 12.00 hod.

UWE KIND
autor komunikativně zaměřených písní pro výuku německého jazyka

Dům kultury Metropol - MALÁ SCÉNA, Senovážné nám. 2 (vchod z levé boční strany)

Pořadatel: Goethe-Institut a SGUN

Weitere Informationen: www.kindinternational.com
PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.

 

NA NÁVŠTĚVĚ U PŘÁTEL

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Katedra germanistiky PF
a
Goethe-Zentrum EIC JU

srdečně zvou na výstavu studentských prací o stipendijních pobytech v Německu

NA NÁVŠTĚVĚ U PŘÁTEL:

BUDĚJOVIČTÍ STUDENTI DÍKY PROGRAMU ERASMUS V NĚMECKU

Vernisáž: 6. prosince 2006 v 15:00

budova PF v Dukelské ulici č. 9, 2. patro, přechod staré a nové budovy, České Budějovice

 

EXKURSION nach PASSAU

Goethe-Zentrum EIC JU und das Institut für Germanistik der PF JU
veranstalten

ZWEITÄGIGE EXKURSION nach PASSAU

Wann? 22. - 23. November 2006

Unterkunft? Gasthof Aschenberger Rosencafé, Donaustraße 23, Passau www.rosencafe.com

22. November 2006
7:45 Uhr Treffpunkt der Teilnehmer vor dem Gebäude "Jihočeské muzeum", Dukelská Straße, Budweis
8:00 Uhr Abfahrt
12.30 Uhr Mittagessen in der Mensa der Uni Passau (zahlen Teilnehmer selber)
13.30 - 16.00 Informationsveranstaltung zum Studiengang Kulturwirt, Referat über das Studenten-Netzwerk "Kuwi", Information über PallianCZ
16.00 - 18.00 Aktive Stadterkundung

23. November 2006
10.00 - 11.00 Empfang bei Bürgermeisterin Frau Plenk, Rathaus
11.00 - 13.00 Stadtführung
15.00 - 16.00 Aktive Stadterkundung
16.00 Uhr Abfahrt
ca. 18.30 Ankunft in Budweis

Die Teilnahme an der Exkursion (Reisekosten, Unterkunft mit Frühstück) ist kostenlos.

 

Schreibwerkstatt UMLINZRUM

Einladung zur Abschlusspräsentation der Texte, die von Teilnehmern der Schreibwerkstatt "umlinzrum" geschrieben worden sind.

02.11.06 umlinzrum
18:00 Literarisches Café Měsíc ve dne, Nová ulice 3, ČB

 

JAROMÍR KONEČNÝ: Lesung

Wir Laden Sie herzlich zur Lesung von Jaromír Konečný ein.

Die Lesung findet am 30. 10. 2006 um 18.00 Uhr im EIC, Krajinská 2, ČB

 

Lesung - VLADIMIR VERTLIB

Wir laden Sie herzlich zur Lesung des österreichischen Dichters VLADIMIR VERTLIB ein.

Die Lesung findet am Donnerstag, den 12. 10. 2006 im EIC (Krajinská 2) um 15.00 Uhr statt.

 

Theodor-Heuss-Kolloquium 2006 "Vernunftrepublikanismus" in der Weimarer Republik
Stuttgart 3. - 5. 10. 2006

 

Ingeborg Bachmann: PSANÍM PROTI VÁLCE

Rakouské kulturní fórum v Praze
Statutární město České Budějovice
Katedra germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

srdečně zvou na výstavu o spisovatelce

INGEBORG BACHMANN:

"PSANÍM PROTI VÁLCE"

Výstava byla zahájena 2. 10. 2006 v 17.00 v Radniční výstavní síni, Nám. Přemysla Otakara II., v budově historické radnice.

Autorem expozice je přední rakouský germanista Prof. Dr. Hans Höller.
Úvodní projev pronesla PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.

Výstava, konaná ku příležitosti nedožitých 80. narozenin významné rakouské autorky, potrvá do 11. 10. 2006 a je přístupná veřejnosti v pondělí až v pátek v 9.00-17.00, v sobotu v 9.00-16.00.

 

Einladung zum Vortrag / Pozvánka na přednášku

Prof. Dr. Norbert SEIBERT
(Lehrstuhl für Schulpädagogik, Universität Passau)

Im Rahmen des INTERREG III A Projektes PAllianCZ / V rámci projektu INTERREG III A PAllianCZ

"Das Bild des Lehrers in der Öffentlichkeit"
"Jak veřejnost vnímá učitele"

Montag, 22. Mai 2006
14 – 15.30
Dukelská 409

Pondělí, 22. května 2006
14 – 15.30 hod.
Dukelská 409

 

Přednáška "Česká pivní reklama z aspektu genderu"

Katedra germanistiku PF JU Vás srdečne zve na přednášku paní prof. Dr. J. van Leeuwen-Turnovcové (Univerzita Jena) na téma

"Česká pivní reklama z aspektu genderu"

Úterý 2. 5. 2006, 12 hod., D 409

 

Výstava fotografií "Weltsprache Fussball"

Katedra germanistiky PF JU a Goethe-Zentrum EIC JU Vás zvou na výstavu velkoformátových fotografií "Weltsprache Fussball", která se koná do 5. 5. 2006 v prostorách budovy PF v Dukelské ulici ve 2. patře u katedry germanistiky

 

Vernisáž výstavy "Weltsprache Fussball"

Katedra germanistiky PF JU a Goethe-Zentrum EIC JU si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy "Weltsprache Fussball", která se uskuteční v pátek 21. 4. 2006 od 15.30 h v prostorách před kabinetem vedoucího Katedry germanistiky v 2. patře budovy PF v Dukelské ulici.

Výstava obsahuje celkem 30 fotografií a bude možno si ji prohlédnout do 5. 5. 2006 ve spojovací chodbě, ve 2. patře budovy PF v Dukelské ulici.

 

Einladung zur VORLESUNGSREIHE: Prof. Dr. Dr.h.c. Hans WELLMANN (Universität Augsburg)

 1. Das Lernwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Theorie und Gebrauch
  Dienstag, den 11. April 2006, 11.00 Uhr, D321
 2. Eine neue deutsche Grammatik (2006)
  Donnerstag, den 13. April 2006, 11.00 Uhr, D321
 3. Nachrichten des 16. Jahrhunderts: Anfänge der deutschen Sensationssprache
  Dienstag, den 18. April 2006, 12.00 Uhr, D409

 

Einladung zur AUTORENLESUNG: Arno GEIGER, Richard OBERMAYR

Autorenlesung
am 26.April 2006, um 16.00, im EIC (Krajinská 2):

Arno GEIGER liest aus "Es geht uns gut",
Richard OBERMAYR aus dem Manuskript seines eben fertiggestellten Romans

Arno Geiger erhielt im Herbst vorigen Jahres den Deutschen Buchpreis 2005. Sein letzter Roman "Es geht uns gut", ein Blick auf die Nachkriegsgeneration und deren Kinder, hält sich seit Monaten auf den Bestsellerlisten.

Bei seiner Lesung begleitet ihn Schriftstellerkollege Richard Obermayr, von dem der Roman "Der gefälschte Himmel" 1998 bei Residenz erschienen ist.

 

KONVERZACE k tématu AKTUÁLNÍ DĚNÍ V NĚMECKU A VE SVĚTĚ Z POHLEDU NĚMECKÉHO TISKU

Termín: 6.4.2006
Místo: Goethe-Zentrum
Čas: 17:30 - 19:00
Vstupné: 55,- Kč

Další konverzační posezení s rodilým mluvčím k aktuálním tématům v německém tisku. Přijďte si popovídat s rodilým mluvčím o tom, co se právě děje v Německu i ve světě, např. o situaci kolem povodní, velikonočních zvycích v Německu a u nás, o aktuální situaci kolem ptačí chřipky apod.

Přihlašování na akci: http://www.goethezentrum.cz/index.php?akce=akce
nebo telefonicky: 387 415 026
nebo e-mailem: gzcb@goethezentrum.cz

Přihlášení nutné nejpozději 2 dny před akcí!

 

KONVERZAČNÍ KURZ NJ PRO STUDENTY PF

Kurz je určen všem studentům germanistiky, kteří chtějí rozproudit své komunikativní schopnosti a zlepšit své vyjadřování v německém jazyce. Tématická náplň kurzů bude přizpůsobena frekventantům kurzu, půjde především o aktuální témata spojená se studiem na VŠ.

Doba výuky: dopoledne (den a čas dle dohody)

Místo konání: Goethe-Zentrum EIC JU

Lektor: zahraniční lektor

Časová náplň: 20 vyučovacích hodin

Kapacita: 6 - 8 účastníků kurzu

Poplatek: 1050,- Kč

Zahájení kurzu: konec března 2006

Z důvodu omezené kapacity doporučujeme přihlásit se co nejdříve!

Goethe-Zentrum EIC JU
Krajinská 2, České Budějovice
www.goethezentrum.cz
gzcb@goethezentrum.cz
Tel.: 724 503 704, 387 415 026

 

SERIÁL "NĚMECKÁ MĚSTA POD LUPOU" - KÖLN AM RHEIN:

Goethe-Zentrum pro Vás připravilo cyklus diskusních workshopů či přednášek se zaměřením vždy na jedno německé město. Po Brémách je na řadě Kolín nad Rýnem. Čeká na Vás řada informací a projekcí, fotografií a obrázku o tomto městě a také o lidech a jejich stylu života. V průběhu akce Vás pohostíme dalším druhem německého vína.
Lektor: Gottfried Scherer (rodilý mluvčí)
Termín: 30.3.2006
Čas: 17.30 - 19.00
Místo: Goethe-Zentrum EIC, vchod z Nám. Přemysla Otakara II. průchodem domu č. 14, případně z ulice Hroznová č. 13 průchodem k Raiffeisenbance, Č. Budějovice
Vstup zdarma

Přihlašování na akci: http://www.goethezentrum.cz/index.php?akce=akce nebo telefonicky 387 415 026 nebo e-mailem: gzcb@goethezentrum.cz

Přihlášení nutné nejpozději 2 dny před akcí!

 

KONVERZACE k tématu AKTUÁLNÍ DĚNÍ V NĚMECKU A VE SVĚTĚ Z POHLEDU NĚMECKÉHO TISKU

Konverzační posezení s rodilým mluvčím k aktuálním tématům v německém tisku. Přijďte si popovídat s rodilým mluvčím o tom, co se právě děje v Německu i ve světě, např. o situaci kolem ptačí chřipky, o olympijských hrách nebo o Angele Merkelové, která je již 100 dní ve funkci kancléřky.
Termín: 16.3.2006
Čas: 17.30 - 19.00
Místo: Goethe-Zentrum EIC, vchod z Nám. Přemysla Otakara II. průchodem domu č. 14, případně z ulice Hroznová č. 13 průchodem k Raiffeisenbance, Č. Budějovice
Vstup: 55 Kč

Přihlašování na akci: http://www.goethezentrum.cz/index.php?akce=akce nebo telefonicky 387 415 026 nebo e-mailem: gzcb@goethezentrum.cz

Přihlášení nutné nejpozději 2 dny před akcí!

 

Libuše-Moníková-Tagung (Konference o Libuši Moníkové)

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra germanistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2017 KNJ PF JU       správa webu: Martin Toman