Habilitations

Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích byla udělena akreditace habilitačnímu řízení v oboru Pedagogická psychologie na dobu platnosti do 31. července 2019.

 

Řád habilitačního řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Sdělení tajemnice PF JU č. 1/2016: Poplatek za habilitační řízení

 

Oznámení o zahájení habilitačního řízení - MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.