Official board

 

Volby do Akademického senátu JU pro období 2017-2020
Výsledky voleb do Akademického senátu JU pro funkční období 2017-2020
Seznam kandidátů za všechny fakulty JU
Seznam kandidátů za PF JU
Informace k průběhu voleb do Akademického senátu JU pro volební období 2017-2020
Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro období 2017-2020

aktualizováno 22. 5. 2017

Výběrové řízení na obsazení míst vysokoškolských učitelů katedry pedagogiky a psychologie

přidáno 15. 5. 2017

Výběrové řízení na obsazení místa OA/lektora katedry tělesné výchovy a sportu

přidáno 11. 5. 2017

Výběrové řízení na obsazení místa OA katedry informatiky pro praktické a ICT předměty

přidáno 11. 5. 2017

Výběrové řízení na obsazení místa OA katedry germanistiky pro obor německá lingvistika

přidáno 10. 5. 2017

Výběrové řízení na obsazení místa OA katedry matematiky

přidáno 5. 5. 2017

Nedoručené poštovní zásilky
Bc. Denisa Píchová, České Budějovice (vyvěšeno 27. 2. - 14. 3. 2017)

přidáno 27. 2. 2017

Opatření děkana č. 1/2017
k vytvoření oddělení speciální pedagogiky v rámci struktury katedry pedagogiky a psychologie

přidáno 1. 2. 2017

Volby do Akademického senátu PF JU pro období 2016-2018
Výsledky voleb do akademického senátu PF JU pro volební období 2016-2018
Seznam kandidátů, kteří přijali kandidaturu do AS PF JU na období 2016-2018
Vyhláška o organizaci a průběhu voleb do Akademického senátu PF JU na funkční období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2018
Opatření děkana o konání voleb do AS PF JU
Vyhlášení voleb do AS PF JU

aktualizováno 10. 11. 2016

Opatření děkana č. 6/2016
o přijímacím řízení na Pedagogickou fakultu JU pro akademický rok 2017/2018

přidáno 4. 11. 2016

Sazebník úhrad za administrativní úkony
- platný pro akademický rok 2016/2017.

aktualizováno 12. 9. 2016

Oznámení o zahájení habilitačního řízení - MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.

přidáno 2. 5. 2016

Volby děkana/děkanky PF JU na funkční období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2018
VÝSLEDEK VOLBY

aktualizováno 6. 5. 2014

Volby do Akademického senátu JU pro období 2014-2017
vyhlášení a organizace voleb do AS JU, formuláře

přidáno 6. 5. 2014

Oznámení studentům a učitelům PF JU - přerušení studia (.pdf)

přidáno 20. 5. 2009