Symbol PF Přehled akcí k 70. výročí založení fakulty

Probíhající a připravované akce

Země | Nezemě

květen – září 2018

výstava v Galerii Na chodbě

Retroškola

od 16. 5. 2018

výstava na katedře společenských věd

Disportare 2018

11. 10. – 12. 10. 2018

mezinárodní vědecká konference