Symbol PF Výběrové řízení

na pozici

finanční a projektový/á manažer/ka

 

Požadavky:

 • ukončené VŠ vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu ekonomického směru
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • analytické schopnosti, schopnost operativního řešení problémů, pečlivost, zodpovědnost
 • trestní bezúhonnost
 • komunikativnost
 • časová flexibilita a aktivní samostatný přístup
 • ochota se dále vzdělávat
 • organizační a komunikační schopnosti

 

Výhodou:

 • zkušenost s administrací projektů v rámci operačních programů
 • řidičský průkaz - skupiny B

 

Hlavní náplň činnosti:

 • zodpovídá za finanční a věcnou část projektu, kterou má ve své gesci příjemce projektu;
 • zajišťuje financování projektu, zodpovídá za rozpočet projektu a jeho průběžné naplňování;
 • provádění kontroly finančního harmonogramu realizovaného projektu;
 • připravuje podklady pro vyplacení mezd a odměn;
 • administruje projekt dle pravidel a nařízení MŠMT ČR;
 • připravuje podklady pro Žádost o platbu a Zprávu o realizaci;
 • provádí administraci případných změn projektu;
 • společně s Týmovým manažerem komunikuje s řídícím orgánem OP VVV, s finančními a projektovými manažery partnerů;
 • uchovává materiály a dokumentaci k projektu;
 • připravuje podklady pro veřejné zakázky;
 • podílí se na přípravě pracovních smluv a dohod;
 • zpracovává objednávky, kontroluje cestovní příkazy, faktury apod.;
 • kontroluje dodržování publicity projektu;
 • vytváří vzory dokumentů potřebných pro chod projektu;
 • kontroluje pracovní výkazy;
 • sleduje správnost a vyhodnocování naplňování indikátorů projektu;
 • účastní se kontrol projektu a schůzek jednotlivých týmů;
 • spolupracuje s ostatními finančními a projektovými manažery partnerů;
 • provádí běžné administrativní úkony spojené s chodem projektu.

 

Nástup nejlépe od července 2018

Pracovní úvazek: 1,0 (pracovní smlouva)

Pracovní poměr na dobu určitou do 30. 9. 2020

Místo výkonu práce: České Budějovice

 

Motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem, kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a souhlasem s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů doručte v obálce s označením "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – FINANČNÍ A PROJEKTOVÝ MANAŽER" do 7. 6. 2018 (včetně) na adresu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

nebo elektronicky na e-mailovou adresu: danapo@pf.jcu.cz.

 

Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor. Předpokládaný termín pohovoru: 13. 6. 2018.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.