Symbol PF Výběrové řízení

Děkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA

docenta/docentky, příp. profesora/profesorky katedry společenských věd
se zaměřením na politologii, sociologii nebo etiku

 

Výše úvazku: 1,0
Nástup: 1. 9. 2018
Požadavky: titul docent nebo profesor v daném oboru, odpovídající pedagogická, vědecká a publikační aktivita

 

Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem vědecké a publikační činnosti a souhlasem s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zašlete do 28. 5. 2018 (včetně) na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice.

 

Informace: telefon 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz