Symbol PF Výběrové řízení

finanční a projektový/á manažer/ka

 

Požadavky:

 • ukončené min. SŠ vzdělání ekonomického směru
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • analytické schopnosti, schopnost operativního řešení problémů, pečlivost, zodpovědnost
 • trestní bezúhonnost
 • komunikativnost
 • časová flexibilita a aktivní samostatný přístup
 • ochota se dále vzdělávat
 • organizační a komunikační schopnosti

 

Výhodou:

 • zkušenost s administrací projektů v rámci operačních programů
 • řidičský průkaz - skupiny B

 

Hlavní náplň činnosti:

Finanční manažer (0,5 úvazku)

 • zodpovídá za finanční část projektu,
 • administruje projekt dle pravidel a nařízení MŠMT ČR,
 • připravuje žádost o platbu,
 • provádí změny projektu,
 • administruje projekt v systému ISKP14+,
 • komunikuje s ŘO OPVVV,
 • vytváří finanční vzory dokumentů potřebných pro chod projektu,
 • připravuje podklady pro veřejné zakázky po finanční stránce,
 • podílí se na přípravě pracovních smluv a dohod,
 • kontroluje pracovní výkazy po finanční stránce,
 • účastní se kontrol projektu a schůzek jednotlivých týmů,
 • dohlíží na financování projektu,
 • zodpovídá za rozpočet projektu,
 • zpracovává objednávky, kontroluje cestovní příkazy, faktury apod.

Projektový manažer (0,5 úvazku)

 • zodpovídá za věcnou část projektu,
 • administruje projekt dle pravidel a nařízení MŠMT ČR,
 • na základě podkladů od odborného týmu připravuje zprávu o realizaci,
 • provádí administraci případných obsahových změn projektu,
 • komunikuje s Řídícím orgánem OP VVV,
 • uchovává materiály a dokumentaci k projektu,
 • kontroluje dodržování publicity projektu,
 • vytváří vzory dokumentů potřebných pro chod projektu,
 • podílí se na přípravě pracovních smluv a dohod,
 • kontroluje pracovní výkazy,
 • sleduje správnost a vyhodnocování naplňování indikátorů projektu,
 • organizuje setkávání týmu,
 • zastává běžnou kancelářskou práci spojenou s projektem,
 • účastní se kontrol projektu a schůzek týmu.

 

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Pracovní úvazek v součtu projektových pozic: 1,0 (pracovní smlouva)

Pracovní poměr na dobu určitou do 31. 8. 2020

Místo výkonu práce: České Budějovice

 

Motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem, kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a souhlasem s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů doručte v obálce s označením "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - FINANČNÍ A PROJEKTOVÝ MANAŽER" do 23. 2. 2018, 15:00 hodin na adresu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

nebo elektronicky na mailovou adresu: danapo@pf.jcu.cz.

 

V rámci výběrového řízení je možné podat přihlášku i jen na jednu z nabízených projektových pozic.

Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor, který se uskuteční dne 28. 2. 2018.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.