Symbol PF Výběrové řízení

Děkan Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. vypisuje

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA

docenta/docentky nebo
odborného asistenta/odborné asistentky
 
katedry slovanských jazyků a literatur,
oddělení českého jazyka a literatury
 
se zaměřením na morfologii a syntax

 

 

Výše úvazku:

0,5

Nástup:

1. 10. 2017

Požadavky:

  • na pozici docenta habilitace v oboru, na pozici odborného asistenta dokončené doktorské studium
  • pedagogická a vědecká praxe minimálně 5 let
  • odborné a osobnostní předpoklady pro vědeckou a tvůrčí činnost
  • vydání minimálně jedné recenzované monografie

 

Písemné přihlášky doložené životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem vědecké a publikační činnosti zasílejte do 11. 9. 2017 (včetně) na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice.

 

Informace: telefon 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz