Symbol PF Výběrové řízení

Děkan Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. vypisuje

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍST

vysokoškolských učitelů
katedry pedagogiky a psychologie

 

 

 • profesor/profesorka nebo docent/docentka pro obor psychologie

  výše úvazku:

  1,0

  požadavky:

  titul profesor nebo docent v oboru, odpovídající pedagogická, vědecká a publikační aktivita

  nástup:

  1. 9. 2017

 • odborný asistent/odborná asistentka pro obor psychologie

  výše úvazku:

  dle dohody, částečný úvazek až 1,0

  požadavky:

  titul Ph.D. nebo zahájené doktorské studium v oboru

  nástup:

  1. 9. 2017

 

Písemné přihlášky doložené životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem vědecké a publikační činnosti zasílejte do 15. 6. 2017 na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice.

 

Informace: telefon 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz