Symbol PF Výběrové řízení

Děkan Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. vypisuje

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA

odborného asistenta/odborné asistentky
případně lektora/lektorky
katedry tělesné výchovy a sportu

 

 

Požadavky:

  • ukončené vzdělání v oboru učitelství tělesné výchovy pro střední školy nebo ukončené magisterské jednooborové studium tělesné výchovy a sportu se specializací,
  • zaměření na sportovní hry a management sportu,
  • na pozici odborného asistenta titul Ph.D. v oboru kinantropologie nebo zahájené doktorské studium v tomto oboru

Výše úvazku:

1,0

Nástup:

1. 9. 2017

 

Písemné přihlášky doložené životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem vědecké a publikační činnosti zasílejte do 12. 6. 2017 na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice.

 

Informace: telefon 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz