Symbol PF Výběrové řízení

Děkan Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. vypisuje

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA

odborného asistenta/odborné asistentky
katedry anglistiky
pro obor didaktika anglického jazyka

 

 

Výše úvazku:

1,0

Požadavky:

dokončené doktorské studium didaktiky anglického jazyka (titul Ph.D.), odpovídající publikační aktivita, ideálně praxe s výukou anglického jazyka či jeho didaktiky na VŠ

Nástup:

1. 9. 2017

 

Písemné přihlášky doložené životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem vědecké a publikační činnosti zasílejte do 19. 5. 2017 na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice.

 

Informace: telefon 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz