Soutěž závěrečných prací studentů učitelství fyziky

Ve čtvrtek 15. 6. 20017 se na Pedagogické fakultě ZčU Plzeň uskutečnila Soutěž závěrečných prací studentů učitelství fyziky. Této soutěže se zúčastnili zástupci z celé ČR. Naší fakultu reprezentoval student učitelství fyzika - informatika pro ZŠ pan Bc. David Salcer.

Úroveň jeho diplomové práce i následná prezentace byly velmi kladně hodnoceny. Celkově se umístil na 3. místě v sekci diplomových prací. Účast na této soutěži a přední umístění významně přispělo k budování pozitivního obrazu naší fakulty.

Panu Salcerovi blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší fakulty.