Symbol PF Soutěž na logo a slogan k 70. výročí založení fakulty

Naše fakulta oslaví v roce 2018 sedmdesát let od svého založení, a proto vypisuje SOUTĚŽ NA LOGO A SLOGAN TOHOTO VÝROČÍ.

Nejlepší návrhy budou finančně odměněny Cenou děkana Pedagogické fakulty JU a seznámit se s nimi budete moci od středy 6. 12. 2017 v prostorách naší fakulty v Jeronýmově ulici.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 6. 12. 2017 v rámci slavnostního Rozsvícení stromečku.