Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování

Celostátní seminář

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování

na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity

 

Ve dnech 25. a 26. března 2010 probíhá na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích celostátní seminář Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (DiBi ČR 2010). Hlavní cíle semináře, na který se přihlásili zainteresovaní akademičtí pracovníci téměř všech univerzit České republiky připravujících učitele přírodopisu a biologie, jsou dva:

  1. postihnout diversifikační trendy v přípravě učitelů přírodopisu a biologie v České republice po roce 1990,
  2. nabídnout směry dalšího rozvoje didaktiky biologie, které by vedly k šíření aktivizujících metod vyučování biologie, hlubšímu porozumění její problematice a většímu zájmu žáků o přírodní vědy.

Pořadateli a organizátory semináře jsou Expertní skupina Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů (ESF, MŠMT ČR) a Katedra biologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.