Úvodní národní workshop mezinárodního projektu S-TEAM

Úvodní národní workshop mezinárodního projektu S-TEAM

na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 15. - 16. 10. 2009

Výzkumný a implementační projekt S-TEAM (=Science-Teacher Education Advanced Methods) zaměřený na podporu přírodovědného vzdělávání je řešen 26 univerzitními týmy z 15 evropských zemí v rámci 7. rámcového programu EU. Úvodní český workshop projektu, který se koná 15. a 16. 10. 2009 na Pedagogické fakultě JU, má dva základní cíle. (1) Hledat v současné situaci přírodovědného vzdělávání v ČR cesty jeho dalšího vývoje, a to zejména s ohledem na možnosti většího uplatnění tzv. badatelsky orientovaného vzdělávání. (2) Představit úspěšný německý program SINUS, kterému se podařilo zvýšit efektivitu výuky matematiky a přírodních věd v Německu, a zlepšit tím i úroveň vzdělávacích výsledků německých žáků v těchto oblastech vzdělávání. Kromě členů národní skupiny S-TEAMu z Pedagogické fakulty JU jsou českými účastníky workshopu i další akademičtí pracovníci z fakult připravujících učitele matematiky a přírodních věd, podílející se na utváření jejich kurikula (např. z PřF UK, PřF UP, PedF MU), zástupci řešitelů národního projektu ESF "Podpora technických a přírodovědných oborů", jehož nositelem je MŠMT ČR, předseda asociace ředitelů základních škol, předseda asociace ředitelů gymnázií a vrchní ředitel Sekce vzdělávání MŠMT ČR. Ze zahraničních účastníků lze jmenovat především Prof. Dr. Doris Jorde z Univerzity v Oslu, která se zabývá vzdělávací politikou a je oficiálně jmenovanou expertkou Evropské komise pro přírodovědné vzdělávání a dále pak Dr. Silke Rönnebeck a Dr. Mathiase Stadlera z Univerzity v Kielu (Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften), kteří představí program SINUS-Transfer.

MP