Symbol PF Retroškola

Výstava Retroškola byla slavnostně zahájena 16. 5. 2018 na katedře společenských věd naší fakulty v budově U Tří lvů. Vystaveny jsou různé dokumenty, fotografie, učebnice a školní pomůcky z dob minulých. Výstava se koná při příležitosti 70. výročí založení naší fakulty.