Symbol PF Kreativní inspirace: Daniela Šafránková o malbě a psaní

Jihočeská pobočka Literárněvědné společnosti v Českých Budějovicích

ve spolupráci s Katedrou slovanských jazyků a literatur PF JU

Vás srdečně zve na přednášku

Kreativní inspirace: Daniela Šafránková o malbě a psaní

ve středu 6. 12. 2017 od 12.00 hodin, učebna D412