Symbol PF Detail pracovní nabídkyAsistent/ka pro výuku českého jazyka

Asistentka/asistent nevede kontinuálně samostatnou výuku, ale spolupracuje s tamější učitelkou češtiny. Může například odučit jednotlivé hodiny nebo jejich části, podílí se na přípravě materiálů, organizaci výletů, hospituje v hodinách. Samostatně obvykle vede kroužek češtiny a přípravy/doučování. Je zbaven/a povinnosti dozorů a nesmí být nasazován/a jako záskok za nemocné kolegy. Při závěrečné zkoušce přebírá roli druhého hodnotitele ústní a písemné zkoušky. Oficiálně činí úvazek asistentky/asistenta 12 hodin týdně. Konkrétní náplň práce vždy závisí na domluvě s tamější kolegyní a na preferencích asistetky/asistenta. Jakékoliv dotazy můžete posílat na adresu p.sestakova@rswun.de. Současná asistentka působící na škole Vám je ochotně obratem zodpoví!

 

Organizace:REÁLNÁ ŠKOLA SIGMUNDA WANNA VE WUNSIEDELU (BAVORSKO)
Požadavky na vzdělání:O místo se může ucházet každý, kdo v nedávné době dokončil studium učitelství pro 2. stupeň základní školy nebo pro střední školy a má v aprobaci německý jazyk nebo kdo studium dokončí před začátkem školního roku (tj. v Bavorsku 12.9.2017). Český jazyk nemusí být v aprobaci obsažen, pokud je uchazeč rodilý mluvčí!
Ohodnocení:Asistentka/asistent je placen/a formou stipendia, které činí 800 euro měsíčně a které není dále daněno. Bavorské ministerstvo také hradí zdravotní a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti.
Benefity:Neuvedeno
Typ pracovního poměru:Stipendijní stáž
Délka pracovního poměru:školní rok 2017/2018 - 12 hodin týdně
Kontaktní osoba:Formulář přihlášky najdete na stránce školy v sekci Infos – Fomulare & Briefe, konkrétně na adrese www.swrs.de, nebo si o něj napiště na adresu p.sestakova@rswun.de. Vyplněný formulář společně s krátkým motivačním dopisem v němčině a s kopií diplomu. Uzávěrka přihlášek je 30.4.2017