Symbol PF Způsoby zjišťování metakognitivní rozvinutosti žáků a „metakognitivně koncipovaná výuka“

Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D. a Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D.

(PF UJEP v Ústí nad Labem)

 

přednáška - 10. 1. 2018, 14.00 hodin, učebna J308, Jeronýmova 10, PF JU