Symbol PF Omluva Pedagogické fakulty doc. Janu Kubešovi

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se omlouvá doc. RNDr. Janu Kubešovi, CSc. za bezdůvodné zadržování jeho hotových a rozpracovaných autorských děl po dobu 1,5 roku.