Symbol PF Kateřina Dobroslava Drahošová: Nomádi noci

výstava v Galerii D9

vernisáž 24. 4. 2018 od 17 hod.

Výstava Nomádi noci představí nástěnnou kresbu Kateřiny Drahošové a výběr z jejích prací na papíře. Série křehkých kreseb s minimem předmětnosti a abstrahovanou figurální stafáží rozlehlých „krajin“ diváka směřují k rozjímání o bytí bez domluvených znakových soustav.

Drahošová vytváří obrazy míst na cestě. Nelze se usadit, přesto nejde o útěk od bytí mezi lidmi. Možná jde jen o nezodpovězené otázky, slovy autorky „Figury putují z místa na místo, kráčejí krajinou s holí, nebo snad selfie tyčí? … Zabodnutý kůl jako symbol zakořeňovaní nebo jen vymezení místa na odpočinek? Dostává se vůbec nomádství do konfliktu se zakořeňováním?“

Výstava Nomádi noci se brání lineárnímu čtení, nedává konkrétní informace, mluví obrazovým jazykem, který nám byl v dětství možná společný. Mluví o věcech, které nás tehdy ve stavu nemluvněte zajímali nejvíce. Mluví o přítomnosti v rozostřeném světě, kde se věci teprve pojmenovávají. V tomto typu práce Drahošovou podněcují texty psychoanalytičky Clarissy Pinkoly Estés, zabývající se studiem sociálních a psychologických vzorců domorodých kultur, které Estés často dokládá odkazem k tradičním pohádkám a mýtům. „Inspiroval mě také její průzkum ženské psýché s jejími instinktivními a vizionářskými atributy, které nám umožňují zpětně se spojit s archetypem přírody / divočiny. Tento směr přemýšlení se snažím vizualizovat ve svých kresbách a dále zprostředkovat pozorovateli.“

Kateřina Dobroslava Drahošová (*1988) žije aktuálně v Českých Budějovicích, je absolventkou ateliéru malby Daniela Balabána Fakulty umění Ostravské univerzity. Její diplomová práce byla vybrána porotou Ceny pro diplomanty evropských uměleckých škol StartPoint 2014 a letos byla nominována na Cenu kritiky za mladou malbu.

 

Petr Brožka - kurátor výstavy