Mezinárodní dotazníkový výzkum Language - Cognition - Gender

Pomozte nám upřesnit představy o ženské a mužské dělbě práce v Česku - zúčastněte se mezinárodního dotazníkového výzkumu Language - Cognition - Gender

 

Česká republika je zastoupena v mezinárodním výzkumu deseti evropských univerzit, který sleduje souvislosti mezi vyjadřováním (konkrétně: označováním osob ve veřejném prostoru) a prosazováním rovných příležitostí žen a mužů. Dotazník univerzity ve Fribourgu zahrnuje názvy osob podle profesí, pozic a rolí v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, čínštině, japonštině, češtině, norštině a dalších jazycích. Podchycuje představy o rozdělení žen a mužů v daných skupinách, aby je pak porovnal s reálným rozložením genderu. V češtině bude z výzkumu možné vyvodit závěry o vlivu mluvnického rodu na utváření obrazu ženské a mužské dělby práce. Vyplnění dotazníku Vám může přinést výhru 500,- Kč. Bližší informace: www.unifr.ch/lcg, http://www.itn-lcg.psy.unibe.ch a valdrova@pf.jcu.cz.