konference CHOVÁNÍ ŽÁKŮ aneb STOJÍME ZA VÁMI

Asociace pedagogů základního školství ČR ve spolupráci s INFRA, s.r.o. a pedagogickými fakultami

pořádají konferenci pro pedagogy na téma

„CHOVÁNÍ ŽÁKŮ“ aneb „STOJÍME ZA VÁMI“

Pojďme hledat řešení alarmující situace ve školách!
Přispějte i Vy, přijďte podpořit návrhy APZŠ ČR nebo pomozte svými!

 

Určeno: učitelům a vedení všech typů škol
Termíny: 13. 5. 2009 PF JU, Dukelská 9, České Budějovice (místnost D321)
Rozsah: 3 hodiny, 13.45 – 16.45 hodin (prezence 13.30 – 13.45 hod.)
Program:
  1. Prezentace ankety APZŠ ČR a jejích výsledků
  2. Představení kroků, které podnikla APZŠ pro podpoření učitelů při jejich práci
    Přestávka s občerstvením
  3. Přednáška na téma Chování žáků
    Bc. Zdeněk Smola, Policejní prezidium ČR - Ředitelství služby kriminální policie, PhDr. Marek Hermann, odborný lektor a konzultant (pouze v Brně)
  4. Diskusní blok - formulace dalších návrhů řešení

 

Účastnický poplatek:
Akce je bez akreditace, je pro účastníky ZDARMA, sponzorem je INFRA, s.r.o., vydavatel KAFOMETu

 

Přihlásit se můžete zde nebo telefonicky na čísle: 568 851 733 nebo písemně na adrese INFRA, s.r.o., Tyršovanbsp;241, 675 22 Stařeč, Česká republika, fax.: 568 850 771, e-mail: infra@infracz.cz

Přihlášky přijímáme DO 9. 4. 2009 a DO NAPLNĚNÍ KAPACITY SÁLU.