VIII. Arteterapeutická konference Ateliéru arteterapie PF JU

Ateliér arteterapie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

si Vás dovoluje pozvat na

VIII. arteterapeutickou konferenci

Konference se bude konat 26. 4. 2008 od 10,00 hod. v budově PedF U Tří lvů l/A, České Budějovice (vedle budovy Českého rozhlasu). Účastnický poplatek 150,- Kč (od poplatku jsou osvobozeni účastníci konference s vlastním příspěvkem).

 

Účastníkům konference nabízíme aktivní účast v následujících tématech:

 • abreakce - činnostní formy arteterapie, workshop
 • arteterapeutický přístup
  • duševní poruchy
  • závislosti
  • poruchy příjmu potravy
  • školní terén
  • diagnostické a výchovné ústavy
  • ostatní expresivní terapie
   • interpretace a analýza artefaktu
   • zdroje, teoretická východiska oboru
   • příspěvky k dějinám výtvarného umění i k současným trendům
   • volné téma (arteterapeutova sebereflexe, zkušenosti z terapie apod.)

   Žádáme vás, abyste se zaregistrovali a zaslali názvy svých příspěvků do 10. 4. 2008 na e-mailovou adresu: milankyzour@seznam.cz nebo poštou na adresu: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Ateliér arteterapie - pí. Jitka Rajdlová, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice (tel. 721 311 407, 38 777 3140).